هر ساعت در کارت شارژ مترو دهلی نو ، ۱۰۰ C نقدی کسب کنید

  • هر ساعت ، یک مشتری خوش شانس با شارژ کارت مترو دهلی ، ۱۰۰٪ بازپرداخت دریافت می کند.
    پروموکت فقط یک بار در هر شماره کارت قابل استفاده است.
    Promocode را می توان ۳ بار برای هر کاربر استفاده کرد.
    اعتبار نقدی در مدت ۲۴ ساعت پس از انجام معامله در کیف پول Paytm کاربر اعتبار می یابد.

نحوه استفاده از توابع کوپن ریهاب