با پرداخت ۲۲ دلار و بالاتر از پرداخت اعتبار SBI ، ۲۵٪ تخفیف دریافت کنید

  • با پرداخت کارتهای اعتباری / بدهی SBI ، ۲۵٪ تخفیف در سفارشات ۱۴۹۹ $ و بالاتر دریافت کنید.
    حداکثر تخفیف ۵۰۰ دلار است.
    در مورد محصولات دارای تخفیف معتبر نیست.

نحوه استفاده از توابع کوپن ریهاب