کتابداری · دسامبر 29, 2021 0

کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی نوروش

دانلود کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی نوروش

فایل قابل ویرایش کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی نوروش , ورد کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی نوروش


کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی نوروش

کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی نوروش

کتاب-مروری-جامع-بر-حسابداری-مالی-نوروش

دانلود کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی دکتر ایرج نوروش

بر اساس استاندارد های حسابداری ایران

کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی دکتر ایرج نوروش ،دکترغلامرضا کرمی،دکتر ساسان مهرانی و محمد مرادی

بخشی از فایل:

ریسک و ابهام:

ریسک و ابهام حاکم بر بسیاری از رویداد ها و شرایط باید در دستیابی به
بهترین براورد ذخیره در نظر گرفته شود.ریسک بیانگر تغییر پذیری نتایج است
تعدیل ریسک ممکن است مبلغ بدهی را افزایش دهد در شرایط ابهام برای پرهیز از
بیش نمایی درامد ها یا دارایی ها و کم نمایی هزینه ها و بدهی ها رعایت
احتیاط در انجام قضاوت لازم است با این حال وجود ابهام ایجاد ذخایر اضافی
یا بیش نمایی بدهی ها را توجیه نمیکند

به عنوان مثال چنانچه هزینه های یک پیامد نامساعد خاص به صورت محتاطانه
براورد شود میزان احتمال ان نباید بیش واقع در نظر گرفته شود باید مراقب
بود تا از تعدیل مضاعف بابت ریسک و ابهام و در نتیجه بیش نمایی ذخیره
اجتناب شود

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی نوروش

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی نوروش , سایت کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی نوروش , خرید کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی نوروش , دانلود رایگان کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی نوروش , فایل کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی نوروش