کتابداری · دسامبر 29, 2021 0

کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی یحیی فیوضات

دانلود کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی یحیی فیوضات

فایل قابل ویرایش کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی یحیی فیوضات , ورد کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی یحیی فیوضات


کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی یحیی فیوضات

کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی یحیی فیوضات

کتاب-مبانی-برنامه-ریزی-آموزشی-یحیی-فیوضات

دانلود کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی اثر دکتر یحیی فیوضات

 فرمت فایل: pdf با کیفیت

 تعداد صفحات فایل:164 صفحه

 شرح مختصر فایل

فصل اوّل :

اهمیت برنامه ریزی آموزشی و پرورشی . در این فصل برنامه ریزی
را از دیدگاه های مختلف تعریف می کند یکی از جامع ترین تعریف های برنامه
ریزی فراگردی است مداوم ، حساب شده و منطقی ، جهت دار و درونگر ، به منظور
ارشاد و هدایت فعالیّتهای جمعی برای رسیدن به هدف مطلوب می باشد . همچنین
آموزش و پرورش را نیز مورد برسی قرار داده وآن را به عنوان فعالیّتی مداوم
،جامع وبرای همه ،برای رشد و تکامل انسان ،غنای فرهنگ و تعالی جامعه تعریف
می کند . ورابطه ی آن را توسعه ی اقتصادی فروابط اجتماعی بیان می کند و
دیدگاه سیاست گزاران و متفکران اجتماعی رادر مورد مفید یا غیر مفید بودن آن
بیان می کند .

فصل دوّم : سیر تحول و تکامل برنامه ریزی آموزشی و پرورشی

در این فصل ابتدا برنامه ریزی آموزشی وپرورشی را از دیدگاه
های مختلف مورد بررسی قرار داده و تعریف لکت را به عنوان جامع ترین تعریف
بیان می کند . «فراگردی است برای تعیین کردن هدف های مناسب ،تشخیص دادن
مسائل و نیازها و امکانات و محدودیت هایی که برای رسیدن به آن هدف ها موجود
است یا محتملاً وجود خواهد یافت ،و تنظیم کردن فعالیت ها و برنامه هایی که
برای رسیدن به آن لازم است .» وسپس انواع برنامه ریزی را بیان می کند .
سپس برنامه ریزی را از نظر زمان عمل ،حیطه و دامنه عمل و چگونگی عمل تقسیم
می کند و انواع آن را بیان می کند . سپس تاریخچه تحول برنامه ریزی آموزشی و
پرورشی را در ایران وجهان و کمبود های آن را بیان می کند .

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی یحیی فیوضات

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی یحیی فیوضات , سایت کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی یحیی فیوضات , خرید کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی یحیی فیوضات , دانلود رایگان کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی یحیی فیوضات , فایل کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی یحیی فیوضات