پروژه تحلیل سد خاکی با استفاده از نرم افزار Plaxis و Geostudio

دانلود پروژه تحلیل سد خاکی با استفاده از نرم افزار Plaxis و Geostudio

پروژه تحلیل سد خاکی با استفاده از نرم افزار Plaxis و Geostudio

پروژه-تحلیل-سد-خاکی-با-استفاده-از-نرم-افزار-plaxis-و-geostudio

دانلود پروژه تحلیل سد خاکی با استفاده از نرم افزار Plaxis و Geostudio،
در قالب pdf و در ۶۸ صفحه، شامل:

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: پیش درآمدی بر شرح و اجرا

فصل سوم: شرح انجام پروژه

فصل چهارم: تفسیر نتایج

فصل پنجم: نتایجتوضیحات:

در این پروژه، به مطالعه ضرایب اطمینان شیب بالادست و پایین دست و شیب بدنه سد تحت حالات پایان ساخت سد، تراوش پایدار و بعد از اعمال موج زلزله فرضی پرداخته شده است. در این تحلیل از نرم افزارهای مجموعه ای Geostudio و نیز Plaxis استفاده شده و نتایج عددی این دو نرم افزار با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته شده است.

دانلود فایل

همکاری در فروش فایل

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x