پروژه آمار مدل یابی قابلیت اعتماد

دانلود پروژه آمار مدل یابی قابلیت اعتماد

پروژه آمار مدل یابی قابلیت اعتماد

پروژه-آمار-مدل-یابی-قابلیت-اعتماد

دانلود پروژه آمار مدل یابی قابلیت اعتماد،
در قالب word و در ۸۰ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه

فصل اول مفاهیم پایه
۱-۱- تابع قابلیت اعتماد
۱-۲- تابع مخاطره
۱-۳- امید ریاضی

فصل دوم: مدل های طول عمر رایج
۲-۱- فرآیند پواسن
۲-۲- توزیع وایبل
۲-۳- توزیع گامبل
۲-۴- توزیع های نرمال و لوگ نرمال
۲-۵- توزیع های لجستیک و لوگ لجستیک
۲-۶- توزیع پاراتو

فصل سوم: انتخاب مدل
۳-۱- برآوردهای ناپارامتری (R(t  و (h(t
۲-۳- سانسور کردن
۳-۳- برآوردگر کاپلان- میر
۳-۴- روش های نموداری
۳-۵- برازش خط مستقیم
۳-۶- نمودار وایبل
۳-۷- نمودار نرمال
۳-۸- نمودار خانواده دیگر مدل ها
۳-۹- مقایسه توزیع ها

فصل چهارم: برازش مدل
۴-۱- برآورد پارامتری
۴-۲- واریانس برآورد کننده
۴-۳- فاصله اطمینان برآوردها
۴-۴- روش ماکزیمم درست نمایی
۴-۵-برآورد چندک ها
۴-۶-روش های برآورد با استفاده از زمان های نمونه
۴-۷- نمودارهای احتمالاتی معمولی
۴-۸- نیکوئی برازش
۴-۹- آزمون کای دوپیرسن
۴-۱۰-آزمون کولموگروف- اسمیرنوف
۴-۱۱- آزمون های نرمالیتی
۴-۱۲- آزمون های A2 و W2

فصل پنجم: پیوست

منابع


مقدمه پروژه:
بحث قابلیت اعتماد، از جالب ترین مباحث آمار است که برای هر نوع سلیقه و ضرورت های علمی مطلبی ارزنده دارد. از لحاظ کاربرد علوم در صنعت، تکنولوژی و سایر علوم نقش اساسی و انکارناپذیر دارد. مجموعه ای که ملاحظه می‌کنید، بحثی از مدل یابی قابلیت اعتماد است. در فصل اول مفاهیم پایه‌ای که ضرورت دارد مثل تابع قابلیت اعتماد و تابع مخاطره آمده است. در فصل دوم توزیع هایی که در قابلیت اعتماد کاربرد دارند، ملاحظه می‌شود. فصل سوم مبحثی از انتخاب مدل ها در قابلیت اعتماد دارد که شامل بخش هایی ویژه است. در فصل ۴ مبحث برازش مدل را با استفاده از آزمون هایی رایج در علم آمار داریم. در این مجموعه سعی شده است از مثال هایی زیاد و پرکابرد و نمودارهای متناسب با آن استفاده شود.

در تهیه این پروژه از ۲ منبع:
۱- تئوری قابلیت اعتماد گرتس باخ
۲- مدل بندی قابلیت اعتماد لینراس، ولستنهلم

استفاده شده است.
دانلود فایل

همکاری در فروش فایل

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x