پرسشنامه گذشت eppt

رای post

دانلود پرسشنامه گذشت

فایل قابل ویرایش پرسشنامه گذشت , ورد پرسشنامه گذشت


پرسشنامه گذشت

پرسشنامه گذشت

پرسشنامه-گذشت

توضیحات:
پرسشنامه استاندارد گذشت، در قالب فایل Word، شامل 20 گویه، همراه با راهنمای نمره گذاری و پایایی.

این پرسشنامه دارای بیست سوال است که در چهار عامل تهیه شده است.


عامل اول گذشت عاطفی 5 ماده، دوم گذشت رفتاری 5ماده، سوم گذشت شناختی 6 ماده و چهارم گذشت اعتقادی که بر اساس باورهای مذهبی فرد ایجاد شده و 4 ماده دارد. پاسخ آزمودنیها به سوالات به شکل طیف لیکرت 5 گزینه ای که شامل کاملا مخالف=1 تا کاملا موافق=5 میباشد و دارای نمره گذاری و پایایی میباشد اینرایت و همکاران نیز در سال 1994 ضریب 0.98 را بدست آورده اند.
دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد پرسشنامه گذشت

 

خرید ساعت مچی همکاری در فروش ساعت   دانلود پیشینه تحقیق  دانلود تحقیق

 

دانلود پرسشنامه گذشت , سایت پرسشنامه گذشت , خرید پرسشنامه گذشت , دانلود رایگان پرسشنامه گذشت , فایل پرسشنامه گذشت

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x