پرسشنامه مقیاس کمال گرایی هیل

دانلود پرسشنامه مقیاس کمال گرایی هیل

پرسشنامه مقیاس کمال گرایی هیل

پرسشنامه-مقیاس-کمال-گرایی-هیل

دانلود پرسشنامه مقیاس کمال گرایی هیل،
در قالب word و در ۳ صفحه، قابل ویرایش.


توضیحات:
پرسشنامه به بررسی ابعاد مختلف کمال گرایی در افراد می پردازد. این مقیاس ۵۹ سوال و ۸ بعد دارد. شیوه نمره گذاری و روایی و پایایی پرسشنامه و منبع پرسشنامه مشخص است.

پرسشنامه کمال گرایی در سال ۲۰۰۴، توسط هیل و همکاران تهیه شده است این ابزار دارای ۵۹ جمله هست. شرکت کننده ها باید میزانی که هر جمله توصیف کننده آن هاست را در یک طیف ۵ گزینه ای از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف مشخص نمایند.

ابعاد شامل:
تمرکز بر اشتباهات
معیارهای بالا برای دیگران
نیاز به تایید
نظم و سازماندهی
ادراک فشار از سوی والدین
هدفمندی
نشخوار فکری
تلاش برای عالی بودن 
دانلود فایل

همکاری در فروش فایل

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x