مدیریت · اکتبر 11, 2022 0

پرسشنامه راه کارهای افزایش ضریب نفوذ بیمه در ایران eppt

رای post

دانلود پرسشنامه راه کارهای افزایش ضریب نفوذ بیمه در ایران

فایل قابل ویرایش پرسشنامه راه کارهای افزایش ضریب نفوذ بیمه در ایران , ورد پرسشنامه راه کارهای افزایش ضریب نفوذ بیمه در ایران


پرسشنامه راه کارهای افزایش ضریب نفوذ بیمه در ایران

پرسشنامه راه کارهای افزایش ضریب نفوذ بیمه در ایران

پرسشنامه-راه-کارهای-افزایش-ضریب-نفوذ-بیمه-در-ایران

توضیحات:
پرسشنامه راه کارهای افزایش ضریب نفوذ بیمه در ایران ، در قالب فایل word ، شامل 34 گویه.

این پرسشنامه جهت بررسی ” راه کارهای افزایش ضریب نفوذ بیمه در ایران ” تنظیم شده است. عوامل موثر بر ضریب نفوذ بیمه به سه شاخه اصلی تقسیم می شوند : عوامل اقتصادی ، عوامل  بازاریابی و عوامل فرهنگی ؛ که مولفه های هر یک از آنها به تفکیک آمده است . این پرسشنامه، محقق ساخته بوده و شامل 34 سوال می باشد.

ابعاد زیر را مورد بررسی و سوال قرار می دهد.
– عوامل بازاریابی
— طراحیم تناسب تبلیغات
— خدمات
— متخصصان فروش
– عوامل اقتصادی
— تورم
— درآمد خانوارها
— سودپرداختی
–خصوصی سازی
– عوامل فرهنگی
— اعتقادات عوام

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد پرسشنامه راه کارهای افزایش ضریب نفوذ بیمه در ایران

 

خرید ساعت مچی همکاری در فروش ساعت   دانلود پیشینه تحقیق  دانلود تحقیق

 

دانلود پرسشنامه راه کارهای افزایش ضریب نفوذ بیمه در ایران , سایت پرسشنامه راه کارهای افزایش ضریب نفوذ بیمه در ایران , خرید پرسشنامه راه کارهای افزایش ضریب نفوذ بیمه در ایران , دانلود رایگان پرسشنامه راه کارهای افزایش ضریب نفوذ بیمه در ایران , فایل پرسشنامه راه کارهای افزایش ضریب نفوذ بیمه در ایران

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x