پرسشنامه خودکارآمدی عمومی (شرر و همکاران) eppt

رای post

دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی (شرر و همکاران)

فایل قابل ویرایش پرسشنامه خودکارآمدی عمومی (شرر و همکاران) , ورد پرسشنامه خودکارآمدی عمومی (شرر و همکاران)


پرسشنامه خودکارآمدی عمومی (شرر و همکاران)

پرسشنامه خودکارآمدی عمومی (شرر و همکاران)

پرسشنامه-خودکارآمدی-عمومی-(شرر-و-همکاران)

توضیحات:
پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران، در قالب فایل word، شامل 17 پرسش، به همراه مبانی نظری، روایی و پایایی و شیوه نمره گذاری و منبع مربوطه.

این مقیاس توسط شرر، مادوکس، مرکاندانت، پرنتیک – دون، جاکوبس و راجرز (1982) با اهداف زیر ساخته شده است:
1. اول اینکه ابزاری برای پژوهش های بعدی تهیه گردد.
2. دوم اینکه ابزاری برای تعیین سطوح مختلف خودکارآمدی عمومی افراد تهیه شود.

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد پرسشنامه خودکارآمدی عمومی (شرر و همکاران)

 

خرید ساعت مچی همکاری در فروش ساعت   دانلود پیشینه تحقیق  دانلود تحقیق

 

دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی (شرر و همکاران) , سایت پرسشنامه خودکارآمدی عمومی (شرر و همکاران) , خرید پرسشنامه خودکارآمدی عمومی (شرر و همکاران) , دانلود رایگان پرسشنامه خودکارآمدی عمومی (شرر و همکاران) , فایل پرسشنامه خودکارآمدی عمومی (شرر و همکاران)

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x