پرسشنامه اضطراب کامپیوتر (باندالوس و بنسون، 1990) eppt

رای post

دانلود پرسشنامه اضطراب کامپیوتر (باندالوس و بنسون، 1990)

فایل قابل ویرایش پرسشنامه اضطراب کامپیوتر (باندالوس و بنسون، 1990) , ورد پرسشنامه اضطراب کامپیوتر (باندالوس و بنسون، 1990)


پرسشنامه اضطراب کامپیوتر (باندالوس و بنسون، 1990)

پرسشنامه اضطراب کامپیوتر (باندالوس و بنسون، 1990)

پرسشنامه-اضطراب-کامپیوتر-(باندالوس-و-بنسون-1990)

توضیحات:
پرسشنامه استاندارد اضطراب کامپیوتر تالیف باندالوس و بنسون (1990)، در قالب فایل word، شامل 20 گویه و 2 مولفه، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده شده.

مقیاس اضطراب کامپیوتر توسط باندالوس و بنسون در سال 1990 طراحی گردیده است. این مقیاس، شامل23 گویه بوده که به صورت مدرج پنج نمره ­ای ( کاملا مخالفم= 1 تا کاملاً موافقم= 5) جهت ارزیابی میزان اضطراب کاربران نسبت به کامپیوتر طراحی شده است. گویه­ های مقیاس، در سه عامل: ارتباط دهی با کامپیوتر (8گویه)، موفقیت در کار با کامپیوتر (13گویه) اطمینان و صمیمیت به کامپیوتر (9 گویه) قابل تقلیل گزارش شده که پایایی سه عامل و همچنین، کل مقیاس براساس آماره آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 0/90، 0/90، 0/93 و 0/96 محاسبه شده است (باندالوس و بنسون، 1990).

در پژوهش زکی (1391) که هنجاریابی پرسشنامه اضطراب کامپیوتر را انجام داده­ اند تعداد گویه ­ها از 23 گویه با حذف 3 گویه به 20 گویه تقلیل یافته و در دو عامل گرایش مثبت نسبت به اضطراب کامپیوتر و گرایش منفی نسبت به اضطراب کامپیوتر تقسیم بندی گردیده است. و ضریب آلفای کرونباخ در این پژوهش 0/815 محاسبه شده است و پایایی ابزار به تفکیک جنس در بین دانشبران پسر و دختر به ترتیب 0/84و 0/788 گزارش شده است.

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :
تعداد گویه ها : 20
تعداد مولفه : 2 مولفه (گرایش مثبت نسبت به اضطراب کامپیوتر و گرایش منفی نسبت به اضطراب کامپیوتر)
روایی و پایایی : دارد
نحوه نمره گذاری : دارد
منبع : دارد

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد پرسشنامه اضطراب کامپیوتر (باندالوس و بنسون، 1990)

 

خرید ساعت مچی همکاری در فروش ساعت   دانلود پیشینه تحقیق  دانلود تحقیق

 

دانلود پرسشنامه اضطراب کامپیوتر (باندالوس و بنسون، 1990) , سایت پرسشنامه اضطراب کامپیوتر (باندالوس و بنسون، 1990) , خرید پرسشنامه اضطراب کامپیوتر (باندالوس و بنسون، 1990) , دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب کامپیوتر (باندالوس و بنسون، 1990) , فایل پرسشنامه اضطراب کامپیوتر (باندالوس و بنسون، 1990)

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x