پذیرد. بهبود این عوامل باعث می گردد که صنایع شتاب بیشتری یافته و کارگران با

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x