پایان نامه سردار قاسم سلیمانی در نشریات غربی

پایان نامه سردار قاسم سلیمانی در نشریات غربی

دانلود پایان نامه سردار قاسم سلیمانی در نشریات غربی , دانلود فوری پایان نامه سردار قاسم سلیمانی در نشریات غربی , پایان نامه سردار قاسم سلیمانی در نشریات غربی کامل و قابل ویرایش

پایان نامه سردار قاسم سلیمانی در نشریات غربی

پایان نامه سردار قاسم سلیمانی در نشریات غربی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 250
حجم 2702/692 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf

توضیحات کامل

پایان نامه سردار قاسم سلیمانی در نشریات غربی

 

 

 

 

قاسم سلیمانی (۲۰ اسفند ۱۳۳۵ – ۱۳ دی ۱۳۹۸) نظامی ایرانی و دومین فرماندهٔ نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. او طی جنگ ایران و عراق فرماندهٔ نیروهای سپاه کرمان و از فرماندهان عملیات‌های والفجر هشت، کربلای چهار و پنج بود و چندین بار مجروح شد. سلیمانی پس از جنگ تا سال ۱۳۷۶، فرماندهٔ لشکر ۴۱ ثارالله کرمان بود و مسئولیت امنیت بخش‌های شرقی ایران را بر عهده داشت. او از سال ۱۳۷۶ تا زمان مرگ به عنوان فرمانده در نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت می‌کرد و در این مقام نقش مهمی در تقویت قدرت نظامی حزب‌الله لبنان و گروه‌های مسلح فلسطینی، جنگ افغانستان، جنگ اسرائیل و لبنان، تشکیل گروه‌های شبه‌نظامی در عراق پس از سرنگونی صدام حسین، سرکوب اعتراضات مردم سوریه[۷] و تغییر روند جنگ داخلی سوریه به نفع بشار اسد، همچنین مقابله با داعش در عراق و سوریه داشته‌است.

 

سلیمانی که خود را «سرباز صفر ولایت» می‌نامید، هم در گفتار و هم در عمل نشان داده بود که کاملاً از سید علی خامنه‌ای و سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران پیروی می‌کند.[۸][۹][۱۰][۱۱][۱۲] او تا پیش از حضور آشکار در جنگ علیه داعش در عراق، معمولاً در انظار عمومی ظاهر نمی‌شد؛ ولی حکومت ایران از زمان حضور او در عراق با انتشار تصاویر متعددش با نیروهای عراقی، شروع به شناساندن چهرهٔ وی کرد. جایگاه سلیمانی به‌تدریج به عنوان یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های نظام جمهوری اسلامی نزد برخی مردم در ایران اوج گرفت.[۱۳][۱۴][۱۵] این در حالی است که برخی از ایرانیان وی را یک «قاتل» می‌دانند[۱۶][۱۷] و گروهی از ایرانیان هم او را یک مهرهٔ مهم در ماشین سرکوب محسوب می‌کنند.[۱۸] سلیمانی به خاطر مشارکت در سرکوب مخالفان بشار اسد از سوی اتحادیه اروپا و به خاطر برنامه اتمی ایران از سوی سازمان ملل تحریم شده‌بود و دولت آمریکا هم از سال ۲۰۰۵ وی را به عنوان یک تروریست می‌شناخت.[۱۹][۲۰]

 

 

این پژوهش تلاش کرده است با روش تحلیل گفتمان انتقادی،‌با نگاه به مقالات شش نشریه آمریکایی : New York Times; Washington Post; Foreign Policy; Atlantic; New Yorker; News Week در مورد سردار قاسم سلیمانی، به دیدگاهی در مورد نگاه مطبوعات آمریکا در خصوص قدرت نظامی سپاه قدس و شخص قاسم سلیمانی دست یابد.

 

 

فهرست عناوین
فصل اول …………………………………………………………………………………………………………1
کلیات و پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………….1
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….2
طرح مساله ……………………………………………………………………………………………………3
ضرورت و اهمیت پژوهش…………………………………………………………………………………..4
سواالت اصلی: ……………………………………………………………………………………………….9
سواالت فرعی: …………………………………………………………………………………………….. 01
بررسی تحقیقات پیشین: …………………………………………………………………………………… 01
تعریف مفاهیم پژوهش…………………………………………………………………………………….. 01
بازنمایی…………………………………………………………………………………………………….. 01
گفتمان………………………………………………………………………………………………………. 09
تحلیل انتقادی گفتمان……………………………………………………………………………………… 09
کلیشه سازی ……………………………………………………………………………………………….. 20
سپاه پاسداران انقالب اسالمی…………………………………………………………………………….. 20
نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی………………………………………………………………. 23
روش پژوهش………………………………………………………………………………………………. 23
مرور کلیت پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 24
فصل دوم……………………………………………………………………………………………………….62
شرح مفاهیم نظری پژوهش…………………………………………………………………………………….62
بازنمایی…………………………………………………………………………………………………….. 21
گفتمان و بازنمایی …………………………………………………………………………………………. 31
ایدئولوژی ………………………………………………………………………………………………….. 33
غرب و "دیگران"؛ مطالعات پسا استعماری…………………………………………………………….. 33
رسانه ای کردن دیگری……………………………………………………………………………………. 43
نظریههای موجود در باب رسانه ………………………………………………………………………….. 44
نظریۀ مارکسیستی ………………………………………………………………………………………..84
نظریه کارکردگرایی……………………………………………………………………………………….84
نظریه انتقادی……………………………………………………………………………………………..84
بازنمایی اسالم در رسانه ها……………………………………………………………………………….. 01
فصل سوم ………………………………………………………………………………………………………55
شرح روش پژوهش…………………………………………………………………………………………….55
تاریخچه تحلیل گفتمان……………………………………………………………………………………. 03
تعاریف تحلیل گفتمان …………………………………………………………………………………….. 01
پیشفرض ها و انگاره های تحلیل گفتمان ………………………………………………………………… 31
مهمترین اهداف تحلیل گفتمان ……………………………………………………………………………. 30
مراحل تحلیل گفتمان………………………………………………………………………………………. 32
تحلیل گفتمان انتقادی……………………………………………………………………………………… 32
فوکو و تحلیل گفتمان انتقادی…………………………………………………………………………….. 33
تحلیل گفتمان انتقادی به روش فرکالف …………………………………………………………………. 30
مدل سه بعدی فرکالف ……………………………………………………………………………………. 30
توصیف در تحلیل گفتمان انتقادی به روش فرکالف ……………………………………………………22
تفسیر در تحلیل گفتمان انتقادی به روش فرکالف………………………………………………………26
فرکالف )۹۱۹۱ )چهار سطح برای تفسیر متن:…………………………………………………………..24
بافت موقعیتی در تحلیل گفتمان انتقادی به روش فرکالف ……………………………………………..67
تبیین در تحلیل گفتمان انتقادی به روش فرکالف……………………………………………………….61
جایگاه تحلیل گر در مدل سه بعدی فرکالف ……………………………………………………………. 12
پایایی و روایی در تحلیل گفتمان…………………………………………………………………………. 13
جامعه آماری، شیوه نمونهگیری و تعداد نمونه …………………………………………………………… 14
نمونهگیری و تعداد نمونه………………………………………………………………………………….. 13
فصل چهارم تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………….66
فضای گفتمانی ایران و آمریکا…………………………………………………………………………….. 14
یکم؛ پروندهی هستهای ایران:……………………………………………………………………………… 44
دوم؛ حمایت ایران از تروریسم:…………………………………………………………………………… 43
سوم؛ حقوق بشر در ایران: ………………………………………………………………………………… 43
چهارم؛ دموکراسی در ایران:………………………………………………………………………………. 41
نومحافظهکاران آمریکا؛ عامل اسراییل: …………………………………………………………………… 49
هدف آمریکا:……………………………………………………………………………………………….. 91
بازنمایی ایران و اسالم در رسانه های غربی:…………………………………………………………….. 90
تحلیل گفتمان انتقادی و بازنمایی خود و دیگری ……………………………………………………….. 94
مجالت خبری آمریکایی…………………………………………………………………………………… 90
آتالنتیک ………………………………………………………………………………………………….45
نیویورکر ………………………………………………………………………………………………….44
نیوزویک………………………………………………………………………………………………..171
واشنگتن پست………………………………………………………………………………………….176
فارین پالیسی……………………………………………………………………………………………117
نیویورک تایمز ………………………………………………………………………………………….111
جدول شماره0 :مقوالت توصیفی و تفسیری مستخرج از نشریات آمریکایی…………………………. 001
مرحله تبیین ………………………………………………………………………………………………. 033
الف( مقاله آتالنتیک…………………………………………………………………………………….118
ب( مقاله نیویورکر ……………………………………………………………………………………..118
ج( مقاله واشنگتن پست………………………………………………………………………………..115
د(مقاله فارین پالیسی……………………………………………………………………………………115
ه(مقاله نیویورک تایمز ………………………………………………………………………………….112
و( مقاله نیوزویک ………………………………………………………………………………………116
تحلیل رابطه بازنمایی ایدئولوژی و گفتمان حاکم بر متون انتخابی …………………………………… 034
فصل پنجم جمع بندی………………………………………………………………………………………..185
شباهت ها و تفاوت های نشریات مذکور در تاکتیک های مشروعیت بخشی و مشروعیت زدایی….. 041
جمع بندی………………………………………………………………………………………………… 041
ماهیت راز آمیز و غالبا منفی سلیمانی:………………………………………………………………….186
تبلور تقابل ایران و آمریکا در فعالیت های سپاه پاسداران و سلیمانی در منطقه:………………………184
ماهیت ایدئولوژیک فعالیت های سپاه پاسدارن در تعامل باشیعیان منطقه: …………………………….184
توجه به جنبه عملگرایانه در تعامل سپاه پاسداران/ سلیمانی با آمریکا در مواجهه با تروریسم:……….184

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

eppt.ir را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کرده ایم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

شماره پشتیبانی  09214087336

دانلود پایان نامه سردار قاسم سلیمانی در نشریات غربی

دانلود پایان نامه سردار قاسم سلیمانی در نشریات غربی

دانلود پایان نامه سردار قاسم سلیمانی در نشریات غربی

دانلود پایان نامه سردار قاسم سلیمانی در نشریات غربی

دانلود پایان نامه سردار قاسم سلیمانی در نشریات غربی , دانلود پایان نامه سردار قاسم سلیمانی در نشریات غربی , دانلود پایان نامه سردار قاسم سلیمانی در نشریات غربی , فایل پایان نامه سردار قاسم سلیمانی در نشریات غربی , قابل ویرایش پایان نامه سردار قاسم سلیمانی در نشریات غربی , پکیج پایان نامه سردار قاسم سلیمانی در نشریات غربی, پایان نامه سردار قاسم سلیمانی در نشریات غربی , فایل پایان نامه سردار قاسم سلیمانی در نشریات غربی

پر فروش ترین قالب های وردپرس

دانلود رساله معماری پروپوزال

فروشگاه فایل همکاری در فروش فایل

بهترین سیستم همکاری در فروش

دانلود پیشینه پایان نامه

دانلود پایان نامه سردار قاسم سلیمانی در نشریات غربی

پکیج پایان نامه سردار قاسم سلیمانی در نشریات غربی

خرید پایان نامه سردار قاسم سلیمانی در نشریات غربی

سایت پایان نامه سردار قاسم سلیمانی در نشریات غربی

بهترین پایان نامه سردار قاسم سلیمانی در نشریات غربی

دانلود طرحواره درمانی دانلود پیشینه تحقیق دانلود گزارش کارآموزی فروشگاه ساز فایل رایگان همکاری در فروش با پورسانت بالا دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق دانلود مقالات اقتصادی مقاله در مورد ایمنی چارچوب نظری تحقیق خرید کاندوم خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس دانلود تحقیق آماده سایت دانلود پاورپوینت مقالات مدیریتی میزان درآمد همکاری در فروش فایل کسب درآمد دانشجویی