روانشناسی و علوم تربیتی · سپتامبر 21, 2022 0

نمونه گزارش آزمون بندر گشتالت – گزارش کار آزمون بندر گشتالت eppt

رای post

دانلود نمونه گزارش آزمون بندر گشتالت – گزارش کار آزمون بندر گشتالت

فایل قابل ویرایش نمونه گزارش آزمون بندر گشتالت – گزارش کار آزمون بندر گشتالت , ورد نمونه گزارش آزمون بندر گشتالت – گزارش کار آزمون بندر گشتالت


نمونه گزارش آزمون بندر گشتالت – گزارش کار آزمون بندر گشتالت

نمونه گزارش آزمون بندر گشتالت – گزارش کار آزمون بندر گشتالت

نمونه-گزارش-آزمون-بندر-گشتالت--گزارش-کار-آزمون-بندر-گشتالت

توضیحات:
نمونه گزارش آزمون بندر گشتالت – گزارش کار آزمون بندر گشتالت.
شامل : دو نمونه اجرا شده آزمون بندر گشتالت + دستورالعمل آزمون بندرگشتالت +
فرم نمره گذاری آزمون بندر گشتالت به شیوه کوپیتز + فرم نمره گذاری آزمون بندر گشتالت به شیوه پاسکال
تعداد صفحات: 9 + 14
نوع فایل: PDF (نمونه اجرا شده و فرم ها) + WORD (دستورالعمل آزمون)
نمونه اول به شیوه کوپیتز نمره گذاری شده است.
نمونه دوم به روش مارلی، هین و لکس نمره گذاری شده است.
دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد نمونه گزارش آزمون بندر گشتالت – گزارش کار آزمون بندر گشتالت

 

خرید ساعت مچی همکاری در فروش ساعت   دانلود پیشینه تحقیق  دانلود تحقیق

 

دانلود نمونه گزارش آزمون بندر گشتالت – گزارش کار آزمون بندر گشتالت , سایت نمونه گزارش آزمون بندر گشتالت – گزارش کار آزمون بندر گشتالت , خرید نمونه گزارش آزمون بندر گشتالت – گزارش کار آزمون بندر گشتالت , دانلود رایگان نمونه گزارش آزمون بندر گشتالت – گزارش کار آزمون بندر گشتالت , فایل نمونه گزارش آزمون بندر گشتالت – گزارش کار آزمون بندر گشتالت