روانشناسی و علوم تربیتی · سپتامبر 21, 2022 0

نمونه ازمون ادمک گودیناف – نمونه نقاشی گودیناف – نمونه تفسیر آزمون گودیناف eppt

رای post

دانلود نمونه ازمون ادمک گودیناف – نمونه نقاشی گودیناف – نمونه تفسیر آزمون گودیناف

فایل قابل ویرایش نمونه ازمون ادمک گودیناف – نمونه نقاشی گودیناف – نمونه تفسیر آزمون گودیناف , ورد نمونه ازمون ادمک گودیناف – نمونه نقاشی گودیناف – نمونه تفسیر آزمون گودیناف


نمونه ازمون ادمک گودیناف – نمونه نقاشی گودیناف – نمونه تفسیر آزمون گودیناف

نمونه ازمون ادمک گودیناف – نمونه نقاشی گودیناف – نمونه تفسیر آزمون گودیناف

نمونه-ازمون-ادمک-گودیناف--نمونه-نقاشی-گودیناف--نمونه-تفسیر-آزمون-گودیناف

توضیحات:
نمونه ازمون ادمک گودیناف – نمونه نقاشی گودیناف – نمونه تفسیر آزمون گودیناف.
شامل: نمونه اجرا شده آزمون گودیناف + فرم خام + فایل توضیحات آزمون
نوع فایل: PDF (نمونه اجرا شده و فرم خام) + WORD (توضیحات آزمون)

قسمتی از متن:

روش محاسبه:
۱- نمرات داده شده را باهم جمع کنید . ( مجموع از ۵۱ بیشتر تجاوز نمی کند)
۲- با استفاده از جدول مخصوص ( جدول شماره ۱) نمره خام ، تبدیل به سن عقلی می شود . از رابطه زیر بهره هوشی کودک به دست می آید.
۳- اگر نمره خام آزمونی بر فرض مثال ۴۰ باشد در جدول تبدیل نمرات ، ( جدول شماره ۱ ) نمره خام را پیدا کرده و سن عقلی کودک را که ۱۳ می باشد، استخراج می کنیم. ( این نمره سن عقلی کودک است) سپس ۱۳ ( که سن عقلی کودک است) را در عدد ۱۲ ( ماه) ضرب می کنیم. ( هر سال ۱۲ ماه دارد)
سپس سن تقویمی آزمونی را محاسبه می کنیم . اگر آزمودنی به عنوان مثال ۱۰ سال و ۳ ماه داشته باشد ۱۰ را ضربدر ۱۲( هر سال ۱۲ ماه دارد) بعلاوه ۳ ( ماه) می کنیم نمره بدست آمده سن تقویمی کودک می باشد. حاصلضرب صورت و مخرج را بر هم تقسیم کرده وضربدر ۱۰۰ کرده و بهره هوشی آزمودنی بدست می آید. بدین صورت:
دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد نمونه ازمون ادمک گودیناف – نمونه نقاشی گودیناف – نمونه تفسیر آزمون گودیناف

 

خرید ساعت مچی همکاری در فروش ساعت   دانلود پیشینه تحقیق  دانلود تحقیق

 

دانلود نمونه ازمون ادمک گودیناف – نمونه نقاشی گودیناف – نمونه تفسیر آزمون گودیناف , سایت نمونه ازمون ادمک گودیناف – نمونه نقاشی گودیناف – نمونه تفسیر آزمون گودیناف , خرید نمونه ازمون ادمک گودیناف – نمونه نقاشی گودیناف – نمونه تفسیر آزمون گودیناف , دانلود رایگان نمونه ازمون ادمک گودیناف – نمونه نقاشی گودیناف – نمونه تفسیر آزمون گودیناف , فایل نمونه ازمون ادمک گودیناف – نمونه نقاشی گودیناف – نمونه تفسیر آزمون گودیناف