فرم و مستندات · دسامبر 30, 2021 0

نظارت بالینی در کلاس درس ویژه محور استقرار نظام یاددهی-یادگیری برنامه تعالی مدیریت 97-98

دانلود نظارت بالینی در کلاس درس ویژه محور استقرار نظام یاددهی-یادگیری برنامه تعالی مدیریت 97-98

فایل قابل ویرایش نظارت بالینی در کلاس درس ویژه محور استقرار نظام یاددهی-یادگیری برنامه تعالی مدیریت 97-98 , ورد نظارت بالینی در کلاس درس ویژه محور استقرار نظام یاددهی-یادگیری برنامه تعالی مدیریت 97-98


نظارت بالینی در کلاس درس ویژه محور استقرار نظام یاددهی-یادگیری برنامه تعالی مدیریت 97-98

نظارت بالینی در کلاس درس ویژه محور استقرار نظام یاددهی-یادگیری برنامه تعالی مدیریت 97-98

نظارت-بالینی-در-کلاس-درس-ویژه-محور-استقرار-نظام-یاددهی-یادگیری-برنامه-تعالی-مدیریت-97-98در برنامه تعالی نظارت بالینی در محور یاددهی -یادگیری از اهمیت خاصی برخوردار است. با دانلود این فایل می توانید با چگونگی انجام این کار در مدرسه آشنا شده و فرم نظارت را در فایل ورد قابل ویرایش دریافت کنید.
انچه معلمان انجام میدهند با انچه که فکر میکنند انجام می دهند متفاوت است به عنوان مثال بسیاری از معلمان فکر میکنند که دانش اموزان را به ابراز عقیده و نظر های خود تشویق میکنند ولی وقتی مطالبی را که ضبط شده تدریس خود راگوش میکنند متوجه میزان وقتی را که خود به تنهایی در کلاس درس صحبت می کنند و کلاس درس را در اختیار دارند می شوند. این فایل علاوه بر سنجش روش تدریس حاوی شاخصهای نظارت و ارزیابی توانمندی مهارتهای کلاس داری ، مهارت روانشناسی یادگیری و اخلاق حرفه ای می باشد که متمایز ازفرمهای نظارت بالینی است که تاکنون دریافت می کردید.

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد نظارت بالینی در کلاس درس ویژه محور استقرار نظام یاددهی-یادگیری برنامه تعالی مدیریت 97-98

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود نظارت بالینی در کلاس درس ویژه محور استقرار نظام یاددهی-یادگیری برنامه تعالی مدیریت 97-98 , سایت نظارت بالینی در کلاس درس ویژه محور استقرار نظام یاددهی-یادگیری برنامه تعالی مدیریت 97-98 , خرید نظارت بالینی در کلاس درس ویژه محور استقرار نظام یاددهی-یادگیری برنامه تعالی مدیریت 97-98 , دانلود رایگان نظارت بالینی در کلاس درس ویژه محور استقرار نظام یاددهی-یادگیری برنامه تعالی مدیریت 97-98 , فایل نظارت بالینی در کلاس درس ویژه محور استقرار نظام یاددهی-یادگیری برنامه تعالی مدیریت 97-98