مقاله بررسی فن آوری استخراج معدن

دانلود مقاله بررسی فن آوری استخراج معدن

مقاله بررسی فن آوری استخراج معدن

مقاله بررسی فن آوری استخراج معدن

دسته بندی معدن
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مقاله بررسی فن آوری استخراج معدن در ۱۶ صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه:

در کشور نروژ راه حلهای فن آوری ابتدایی همیشه برای حداقل رساندن و کنترل‌رهایی از آلودگیها در اثر معادن غیر قابل استعمال سولفید وسیله‌ای ارجح بوده است. این برآورد و ارزیابیها شامل راه حلهای متنوع، رسوبات زیرآب، جبران گذشته و بهره وری از بخش کثیر آبهای طبیعی می باشد. معیار اصلی این قبیل راه حلها، علاوه بر تاثیر کم و هزینه نگهداری، همیشه مورد استفاده بوده. به طبیعی واکنشهای موادشیمیایی زمینی به منظور نزدیک آمدن هرچه ممکن به یک وضعیت ثابت شیمیایی رخ می دهند. به هرحال، پیچیدگی سیستم معمولاً پیش بینی نتیجه درست از یک راه حل مشخص را مشکل می سازد و باعث تعجب بسیاری خواهد شد. تاکنون بعضی وقتها، ترجیحات بار راه حلهای فن آوری و مقدماتی جدید اقداماتی انجام می شد که مجبور به بهبود بخشیدن و رفع عیوب می بود. این برگه توصیف به جد و جهد می کند. مثال خوبی از یک راه حل مبنی بر بهره‌گیری به طور طبیعی از فعل و انفعالات موادشیمیایی زمین در معدن غیر مستعملkken L در نروژ مرکزی کشف شده (که در فهرست شماره یک مشخص است) جائیکه یک معدن همچون یک “ گیاه درمانی “ به منظور جابجایی مس از گنداب سطح اسیدی استعمال شده است. همچنین در بخشهای بعدی به تفضیل شرح داده خواهد شد که تاکنون اقدامات چاره ساز در معدنkken L انجام شده و یک موفقیت بزرگ در نظر گفته شده. به هر حال در طی دوسال اخیر صادرات مس اضافه اتفاق افتاده و پیشرفت آینده نیز نامعلوم است. در برابر اطلاعات صدوراخیر مس ازمعدن kken L ، هیئت مدیره استخراج معدن نروژیها اقدام به یک تحقیق کرده‌اند، در مورد راه حلهای کم هزینه‌ای که می تواند به کار گرفته شود که آیا این موقعیت تا از دست دادن کیفیت طول می‌کشد؟

یک نکته جالبی وجود دارد که آن تلقین آب معدنی با آب طبیعی می باشد که به منظور جابجایی مس از راه خنثی سازی و روچگالش نسبی، ترکیبات غیرآلی بوجود می‌آورد. هدف، جابجایی مس محلول بودن هیچ ابزار آهنی می باشد، بنابراین اجتناب از مسائل مربوط به مهار ته نشین کردن مقادیر زیاد مس، رسوب آهن را آلوده می‌کند.

این مسئله بوسیله واگشایی خیلی کم نیروی آهنی موجب شده است. در یک سیستم آهن در ابتدا همچون نیروی آهنی معرفی شدهی بنابراین حالتی برای آب معدنی شده، بنابراین حالتی برای آب معدنی در kken L می باشد، آن مقدار از اکسیداسیون ترکیب آهنیش به طور تصاعدی افزایش خواهد یافت. با افزایش PH آنهم یکبار PH از PHA فراتر می رود. (۱۹۷۰ stumm و Singer) لذا، اختلاف سطح و فشار (پتانسیل) انتقال چگالش، در مقایسه با رسوب هیدورکسید در حقیقتی قرار می گیرد که بازدارش در یک پایین تر قابل ملاحظه ای می تواند نایل شده باشد. با وجود تحقیق قبلی (Kliev ، ۲۰۰۱ ، kleiv و Sandvid ، ۲۰۰۲) Foreserite olivine (Sio4 Mg2) مانند یک ماده معدنی پرآیته دیده شده، همچنین آن هم یک عامل خنثی سازی و هم یک عامل رونشین را با شباهت بسیرای برای مس برقرار میکند. در قست ۲۰۱ بیان می کند که فقدان کلسیم در Olivene تقریبا سودمند است. بعلاوه، عملکرد مستقل مس رونشستی از مرحله سیالی که بنابر چگالی نسبتا زیاد forsterite (یعنی m3 /g 303) مفید خواهد بود را آلوده می کند.بنابر، یک پیامد، این تحقیق توسط هیئت مدیره استخراج معدن کشور نروژ به منظور ارزیابی امکان یک راه حل مبنی بر Olivne Forstenite شروع شده است. این ورق آزمایشات اولیه و مراکز فعالیت روی پنانسیل شیمیایی را تعریف می کند.

: محلول ساختگی آب معدنی

برای حتمی کردن حداکثر کنترل سیستم تصمیم گرفته می وشد که تجربیات و آزمایشا با کاردیک محلول ساختگی نسبتا ساد را به جای نمونه های آب معدنی واقعی از معدن kkex L اجرا کنند. این ترکیب ازمحلول ساختگی آب معدنی انتخاب شد تا PH و چگالی های فلز درون آب معدنی تولید در معدن kkex x L را طی شدت پخش آلودگیها از معدن، نمایان سازد. مبنی بر اطلاعاتی از جانب هیئت مدیره استخراج معدن نروژ. محلول ساختگی طرح شده شامل mg/1 15 مس، mg/1 50 روی و ۰۰۵ میلی متر اسید سولفوریک می باشد که منجر به یک PH نزدیک ب ۳ می‌شود. بعلاوه، آنه آهنین شامل یک چگالی متغیر گسترده از صفر به پانصد میلی‌گرم /۱ با ۲۵۰ میلی گرم/ انمایانگر حدبالای آلودگی می باشد. کاربرد محلول ابتدای آب معدنی ساختگی در ترکیب آزمایشات خنثی سازی و روچگالش توسط رقیق سازی یک فلز اسیدی شامل محلول همیشگی توسط یک فاکتور صد می باشد، فراهم می‌شود.

این محلول متداول توسط مس آبکی و سولفاتهای روی درون اسید سولفوریک (به ترتیب این فرمول ۷H2O . ZxSOA و CuSo A) تهیه شده بود. ممانعت از اکسیدشدن آهن آهنین طی ذخیره سازی، باعث می‌شود که آهن ضمیمه محلول همیشگی نشود. در عوض در قسمت ۳۰۴ نیز بیان می‌شود که قبل از شروع هر آزمایشی بلافاصله آهن آهن‌زاد به محلول آب معدنی ساختگی اضافه شود.

۳. ۳ گرد Olivine

عملکرد Olivine در این تحقیق از تولید دانه های ریزی فرآورده‌های ریز فرآورده‌های Olivine بنابرآردسازی (آسیاب کردن) و طبقه بندی هوا آغاز می‌شود. کیفیت بالا شن Olivine (AFS50) توسط Olivine Als تهیه می‌شود.

شن در کمپانی تولید شن واقع در آهیم داخل نروژ غربی تولید می‌شد. آسیاب‌ کردن طبقه بندی هوایی در دانشگاه علم و تکنولوژی (Ntnu) واقع در شهر تروندهیم اجرای می‌شود. در آنجا از یک آسیاب کروی و یک مأمور طبقه‌بندی هوایی SINTEF (به علامت اختصاری SAC200) در یک مدار بسته استفاده می‌شود.

) بخش آخر

پیشگفتار دیگر بنابر آزمایشات گروهی در هر کدام از گردهای Olivine افزون بریک محلول آب معدنی ساختگی اسیدی که شامل مس، روی و مقادیر مختلف آهن می‌باشد استنباط شده است.

۱) هم مقدار محفوظ مس و هم تعلیق PH به طور مثبت و فعالی با نسبت جامد/محلول همبسته و مربوط شده اند. باحضو آهن آهن زا در محلول اولیه، هردو معیارهای مشخص یک سرعت اولیه مانند عملکرد دوره واکنش افزایش می یابد.

قبلا PH مستقل و در حداکثر حفظ و نگهداری موثر بوده. بعد از این مرحله، هم خط هم دمای خنثی سازی و هم دمای حفظ یک کاهش کندر را نشان می دهد.

۲) زمان تشبیه و قیاس خطوط دمای حفظ و نگهداری به سمت واگشایی هیدراکسید مس، روچگالش مس به سمت سطح Olivine خودش را همچون مسولیت مکانیسم بارز برای برگزاری ابقا پیشنهاد می کند.

۳) کاهش حداکثر محلول PH را در رابطه با دوره واکنش می توند توسط اکسیداسیون و رسوب متعاقب آهن بیان شود.

آهن ، نتایج کاهش PH را موجب می‌شود. به طور منظم، کاهش و کمبود در نگهداشت مس روی سطوح Olivine پدیدار می‌شود. زمانیکه آهن را از محلول آب معدنی ساختی در نظر نگیریم حداکثر PH در طی معیرا زمان آزمایشات وحد بالای PH و مقادیر محفوظ بدست می آید.

۴) زمان بکارگیری طرح محلول آب معدنی ساختگی برای نشان دادن میزان صدرو آلودگیها از معدن Lfkken ، آن حداکثر حفظ مس کسب شده را در نسبت جامد/محلول ۱/g10 بعد از تقیریبا ده دقیقه از زمان ابقادی نظر می گیرد. دراین نقطه نزدیک به ۷۹ درصد از ۱/mg15 حضور مقدماتی توسط مرحله جامد حفظ و نگهداری هنوز بالای ۷۵ درصد بودتا وقیکه آن تقریبا بعد از ۶۰ دقیقه از زمان واکنش به ۶۰ رسید.

۵) اگر حفظ چگالش همچون یک راه علاج در معدن Lfkken مورد استفاده واقع می‌شود مس دارای بار دوچگالش باید مجزا از آهن حاوی محلول باشد. ممانعت از روچگالش مهم، به حداقل رساندن انجام روچگالش و بهره بری کامل امکان موادشیمیایی سیستم، به طور مجزا باید در یک فاصله زمانی بین ۲۰ تا ۳۰ دقیقه دردسترسی باشد. متناوبا، خاصیت جذب کنندگی می تواند توسط ممانعت آهن ، آهن زا از اکسیده کردن تا تکمیل جداسازی اجتناب شود.

همکاری در فروش فایل  بهترین سایت فروش پاورپوینت

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x