خدماتی و آموزشی · دسامبر 30, 2021 0

محتوای الکترونیکی نسبت و تناسب برای دانش آموزان پنجم و ششم ابتدایی

دانلود محتوای الکترونیکی نسبت و تناسب برای دانش آموزان پنجم و ششم ابتدایی

فایل قابل ویرایش محتوای الکترونیکی نسبت و تناسب برای دانش آموزان پنجم و ششم ابتدایی , ورد محتوای الکترونیکی نسبت و تناسب برای دانش آموزان پنجم و ششم ابتدایی


محتوای الکترونیکی نسبت و تناسب برای دانش آموزان پنجم و ششم ابتدایی

محتوای الکترونیکی نسبت و تناسب برای دانش آموزان پنجم و ششم ابتدایی

محتوای-الکترونیکی-نسبت-و-تناسب-برای-دانش-آموزان-پنجم-و-ششم-ابتدایی

محتوای الکترونیکی نسبت و تناسب برای دانش آموزان پنجم و ششم ابتدایی تولید شده است. این محتوا از 3 بخش «کارگاه آموزش» ، «کارگاه تمرین» و «کارگاه مسئله» تشکیل شده است و میتوان گفت یک محتوای کامل برای آموزش نسبت و تناسب و تمرین و تکرار این مبحث برای تثبیت یادگیری و حل جدول تناسب می باشد. ضمن اینکه بدلیل اشکال داشتن اکثر دانش آموزان در حل مسائل تناسب ، چند مسئله در این محتوا آمده است که دانش آموز با حل آنها می تواند یادگیری خود را در این مبحث تثبیت نماید. با هر بار اجرای این محتوا ، اعداد تصادفی تولید می شوند بنابراین می توان برای دفعات نامحدود از آن استفاده کرد.

فرمت محتوا exe می باشد که برای اجرای آن نیاز به هیچ برنامه ای نمی باشد.

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد محتوای الکترونیکی نسبت و تناسب برای دانش آموزان پنجم و ششم ابتدایی

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود محتوای الکترونیکی نسبت و تناسب برای دانش آموزان پنجم و ششم ابتدایی , سایت محتوای الکترونیکی نسبت و تناسب برای دانش آموزان پنجم و ششم ابتدایی , خرید محتوای الکترونیکی نسبت و تناسب برای دانش آموزان پنجم و ششم ابتدایی , دانلود رایگان محتوای الکترونیکی نسبت و تناسب برای دانش آموزان پنجم و ششم ابتدایی , فایل محتوای الکترونیکی نسبت و تناسب برای دانش آموزان پنجم و ششم ابتدایی