مدیریت · اکتبر 11, 2022 0

مبانی نظری کارت امتيازي متوازن (BSC) و مدل تعالي بنياد اروپايي مديريت کيفيت (EFQM) eppt

رای post

دانلود مبانی نظری کارت امتيازي متوازن (BSC) و مدل تعالي بنياد اروپايي مديريت کيفيت (EFQM)

فایل قابل ویرایش مبانی نظری کارت امتيازي متوازن (BSC) و مدل تعالي بنياد اروپايي مديريت کيفيت (EFQM) , ورد مبانی نظری کارت امتيازي متوازن (BSC) و مدل تعالي بنياد اروپايي مديريت کيفيت (EFQM)


مبانی نظری کارت امتيازي متوازن (BSC) و مدل تعالي بنياد اروپايي مديريت کيفيت (EFQM)

مبانی نظری کارت امتيازي متوازن (BSC) و مدل تعالي بنياد اروپايي مديريت کيفيت (EFQM)

مبانی-نظری-کارت-امتيازي-متوازن-(bsc)-و-مدل-تعالي-بنياد-اروپايي-مديريت-کيفيت-(efqm)

توضیحات:
ادبیات و مبانی نظری کارت امتيازي متوازن (BSC) و مدل تعالي بنياد اروپايي مديريت کيفيت (EFQM)  ( برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: تحليل ارتباط مدل تعالی  EFQM و کارت امتيازی متوازن BSC) به همراه منابع و مآخذ تحقیق، در قالب فایل word و در حجم 68 صفحه. 

بخشی از متن:
کاپلان و نورتن، در سال 1996  ، شکل توسعه یافته تري از کارت امتیازي متوازن را بعنوان یک سیستم مدیریت استراتژیک ارائه کردند .(Kaplan and Norton, 1996a) آنان عنوان کردند  که : “سیستم هاي سنتی مدیریت در برقراري ارتباط بین استراتژیهاي بلند مدت شرکت با اعمال کوتاه مدت آن ناتوانند ، اما مدیرانی که ازکارت امتیازي متوازن استفاده می کنند مجبور نیستند که برسنجه هاي مالی کوتاه مدت بعنوان معیار منحصر عملکرد شرکت تکیه کنند.” کارت امتیازي به آنها اجازه می دهد که چهار فرآیند مدیریتی جدید آغاز کنند که جداگانه و درترکیب با هم به برقراري ارتباط بین اهداف استراتژیک بلند مدت و اعمال کوتاه مدت کمک میکنند.این فرآیند ها …

فهرست مطالب: 

فصل دوم: مرور ادبيات در زمينه

مفاهيم کارت امتيازي متوازن (BSC)
مدل تعالي بنياد اروپايي مديريت کيفيت (EFQM) ورژن 2010
ادبيات مقايسه EFQM و کارت امتيازي متوازن و بررسي زمينه هايي که دو مدل يکديگر را پشتيباني مي کنند
2-1- کارت امتيازي متوازن (BSC) 
2-1-1- استراتژي 
2-1-2- اهميت استراتژي 
2-1-3- مديريت استراتژي 
2-1-4- مديريت و برنامه ريزي استراتژيك در سازمان هاي دولتي و غيرانتفاعي 
2-1-5- اجراي راهبرد 
2-1-6- کارت امتيازي متوازن نسل اول 
2-1-7- کارت امتيازي متوازن نسل دوم 
2-1-8- کارت امتيازي متوازن نسل سوم 
2-1-8-1- فرآيند اول – ترجمه چشم انداز 
2-1-8-2- فرايند دوم – ارتباط و برقراري ارتباط 
2-1-8-3- فرايند سوم – برنامه ريزي کسب وکار 
2-1-8-4- فرايند چهارم – باز خورد و يادگيري 
2-1-9- نقشه استراتژي 
2-1-9-1- منظر مالي 
2-1-9-2- منظر مشتري 
2-1-9-3- منظر فرآيندهاي داخلي 
2-1-9-4- منظر يادگيري و رشد 
2-2- مدل تعالي بنياد اروپايي مديريت کيفيت (EFQM) ورژن 2010 
2-2-1- ساختار و چارچوب معيارهاي مدل EFQM 
2-2-2- ساختار اجزاي مدل EFQM 
2-2-3- ارزش‌ها و مفاهيم بنيادين مدل تعالي EFQM
2-2-4- معيارهاي مدل تعالي EFQM , 2010
2-2-4-1- رهبري 
2-2-4-2- راهبرد 
2-2-4-3- کارکنان 
2-2-4-4- مشارکتها و منابع 
2-2-4-5- فرآيندها ، محصولات و خدمات 
2-2-4-6- نتايج مشتري 
2-2-4-6- الف – برداشت ها 
2-2-4-6- ب – شاخص هاي عملکردي 
2-2-4-7- نتايج کارکنان 
2-2-4-7- الف – شاخص هاي برداشتي 
2-2-4-7- ب – شاخص هاي عملکردي 
2-2-4-8- نتايج جامعه 
2-2-4-8- الف – مقياس هاي اداراکي 
2-2-4-8- ب – شاخص هاي عملکردي 
2-2-4-9- نتايج کليدي عملکرد 
2-2-4-9- الف – دستاوردهاي راهبردي کليدي 
2-2-4-9- ب – شاخص هاي عملکردي 
2-2-5- امتيازها 
2-3- مقايسه مدل تعالي بنياد اروپايي مديريت کيفيت (EFQM) و کارت امتيازي متوازن ( BSC) و بررسي زمينه هايي که دو مدل يکديگر را پشتيباني مي کنند 
2-3-1- مقايسه دو مدل 
2-3-2- زمينه هايي که دو مدل EFQMو کارت امتيازي متوازن يکديگر را پشتيباني مي کنند 
2-3-2-1- زمينه هايي پشتيباني از نگاه کارت امتيازي متوازن 
2-3-2-2- زمينه هايي پشتيباني از نگاه مدل EFQM 
2-3-2-3- ارائه چارچوبي جهت بررسي کارت امتيازي متوازن در برابر معيار هاي مدل EFQM 

5-4- فهرست منابع 

5-4-1- فهرست منابع فارسي 
5-4-1- فهرست منابع انگليسي 
دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد مبانی نظری کارت امتيازي متوازن (BSC) و مدل تعالي بنياد اروپايي مديريت کيفيت (EFQM)

 

خرید ساعت مچی همکاری در فروش ساعت   دانلود پیشینه تحقیق  دانلود تحقیق

 

دانلود مبانی نظری کارت امتيازي متوازن (BSC) و مدل تعالي بنياد اروپايي مديريت کيفيت (EFQM) , سایت مبانی نظری کارت امتيازي متوازن (BSC) و مدل تعالي بنياد اروپايي مديريت کيفيت (EFQM) , خرید مبانی نظری کارت امتيازي متوازن (BSC) و مدل تعالي بنياد اروپايي مديريت کيفيت (EFQM) , دانلود رایگان مبانی نظری کارت امتيازي متوازن (BSC) و مدل تعالي بنياد اروپايي مديريت کيفيت (EFQM) , فایل مبانی نظری کارت امتيازي متوازن (BSC) و مدل تعالي بنياد اروپايي مديريت کيفيت (EFQM)

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x