مدیریت · اکتبر 11, 2022 0

مبانی نظری كنترل موجودي در انبار eppt

رای post

دانلود مبانی نظری كنترل موجودي در انبار

فایل قابل ویرایش مبانی نظری كنترل موجودي در انبار , ورد مبانی نظری كنترل موجودي در انبار


مبانی نظری كنترل موجودي در انبار

مبانی نظری كنترل موجودي در انبار

مبانی-نظری-كنترل-موجودي-در-انبار

توضیحات:
مبانی
نظری (ادبیات و تاریخچه تحقیق) کنترل موجودی در انبار،
به همراه منابع و مآخذ تحقیق، در قالب فایل word و در حجم 44 صفحه.

بخشی از متن:
موجودي
، مقداري از كالاها يا مواد تحت كنترل موسسه هستند كه براي مدتي به منظور
فروش و يا مصرف در يك حالت نسبتا راكد و يا غير توليدي نگهداري مي شوند (
الواني و ميرشفيعي ، 1378، 234) . بنابراين تعريف موجودي نشانه سكوني
موقت بين دو فعاليت موسوم به جريانهاي تدارك و تقاضا است كه معمولا جريان
تدارك مقدم بوده و كالاها را به صورت موجودي انباشته مي كند حال آنكه جريان
تقاضا موخر بوده و همان موجودي را تخليه مي كند .

در يك سازمان توليدي
، موجوديها به صورت مواد اوليه و قطعات خريداري شده ،كالاهاي نيمه ساخته و
كالاي ساخته شده مي باشند . در شركت توزيع موجوديها فقط به صورت مواد
اوليه شبكه ها مي باشند و اين موجوديها نياز به سرمايه دارند كه غير عادي
نخواهد بود ، اگر در شركتي مقدار سرمايه درگير در موجوديها برابر 25% كل
سرمايه گذاري هاي آن باشد .

از طرفي نگهداري موجوديها مستلزم هزينه
هايي است كه به واسطه استفاده از انبار و تاسيسات ، درگيري سرمايه . بيمه و
غيره ناشي مي شوند . در پويش توليد ، نگهداري موجودي بواسطه تغييرات تقاضا
، نياز به توليد مداوم ، توليد دسته اي و مواقعي كه فاصله دسترسي به مواد
اوليه زياد مي باشد امري ضروري است . نظارت در نگهداري سطح موجوديها در يك
سطح اقتصادي به منظور كارآيي موثر پويش توليد «كنترل موجودي» نام دارد (
حاج شير محمدي ، 1371 ، 38 ).

فهرست مطالب:
فصل دوم: ادبيات تحقيق
بخش اول : كنترل موجودي
تئوري كنترل موجودي
حالت سيستم موجودي
هدف از نگهداري موجودي ها
هزينه نگهداري موجودي
طبقه بندي ABC براي اقلام موجودي
اصول طبقه بندي ABC
كاربردهاي طبقه بنديABC
كنترل سفارشات
سيستمهاي مختلف سفارشات
– سيستم مقدار سفارش ثابت
– سيستم دوره سفارش ثابت
– سيستم ظرف ذخيره
– سيستم بازديدهاي عيني
– سيستم موجودي پايه
مقايسه سيستمهاي مختلف سفارش
موجودي اطمينان
سطح خدمت
محاسبه موجودي اطمينان
روشهاي پيش بيني تقاضا
– روشهاي نظري
– روشهاي آماري و محاسباتي
مقدار سفارشات اقتصادي (EOQ)
هزينه متوسط ساليانه
نقطه سفارش
مقايسه و تعيين مدل مناسب براي اقلام طبقات مختلف
بخش دوم : سيستم مديريت انبار در شركت توزيع برق …
تاريخچه شركت توزيع نيروي برق استان …
بررسي سيستم انبار شركت توزيع نيروي برق استان …
مواد اوليه شركت
سيستم موجودي در كنترل موجودي انبار
فهرست منابع

بخشی از فهرست منابع :
1 ـ دكتر حجي ، رسول ، “ برنامه ريزي و كنترل موجوديها “ ( جزوه درسي ) . تهران . دانشگاه صنعتي شريف
2 ـ حاج شير محمدي ، علي ، “ برنامه ريزي و كنترل توليد و موجوديها “ . جهاد دانشگاه صنعتي اصفهان . 1371 .
3 ـ جانسون ، ليموت و مونت گومري ، داگلاس ، “ برنامه ريزي و كنترل توليد و موجوديها “ .
4 ـ اخوان نياكي ، سيد تقي . “ جزوه نظرية احتمال و كاربرد آن “ ( جزوه درسي ) . تهران . دانشگاه صنعتي شريف . تكثير چهارم . 1377.
5 ـ جداول استاندارد Astm ( آمريكا ) و BS ( انگلستان ) هاديهاي هوائي . سال 1998
6 ـ نبوي ، بهروز ، “ روش تحقيق در علوم اجتماعي “ . تهران : كتابخانة فروردين . 1372.
7 ـ ايران نژاد پاريزي ، مهدي ، “ روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي “ . تهران : نشر مديران . 1378.
8 ـ عادل آذر . “ كاربرد آمار استنباطي در علوم رفتاري و دامهاي آن “ . دانش مديريت . 1371 .
9 ـ مقيمي ، محمد ، “ سازمان و مديريت رويكردي پژوهشي “ . تهران : انتشارات ترمه . 1377 .
10 – Meredith , R , Jack & Turbn , Efrain , “ FUNDAMENTALS
OF MANAGEMENT SCIENCE “ , Fourth Edition

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد مبانی نظری كنترل موجودي در انبار

 

خرید ساعت مچی همکاری در فروش ساعت   دانلود پیشینه تحقیق  دانلود تحقیق

 

دانلود مبانی نظری كنترل موجودي در انبار , سایت مبانی نظری كنترل موجودي در انبار , خرید مبانی نظری كنترل موجودي در انبار , دانلود رایگان مبانی نظری كنترل موجودي در انبار , فایل مبانی نظری كنترل موجودي در انبار

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x