عمران · اکتبر 11, 2022 0

مباني طراحي تصفيه خانه شهرک صنعتي مورچه خورت eppt

رای post

دانلود مباني طراحي تصفيه خانه شهرک صنعتي مورچه خورت

فایل قابل ویرایش مباني طراحي تصفيه خانه شهرک صنعتي مورچه خورت , ورد مباني طراحي تصفيه خانه شهرک صنعتي مورچه خورت


مباني طراحي تصفيه خانه شهرک صنعتي مورچه خورت

مباني طراحي تصفيه خانه شهرک صنعتي مورچه خورت

مباني-طراحي-تصفيه-خانه-شهرک-صنعتي-مورچه-خورت

توضیحات:
تحقیق مباني طراحي تصفيه خانه شهرک صنعتي مورچه خورت در قالب فایل word با حجم 65 صفحه.

فایل مزبور یک سمینار کامل درخصوص مباني طراحي تصفيه خانه شهرک صنعتي مورچه خورت می باشد که دارای 6  فصل می باشد.

بخشی از متن:
امروزه در دنيا مسائل مديريت حفظ محيط زيست و در اين راستا، دفع صحيح فاضلاب بطور فزاينده اي مورد توجه قرارگرفته است. رشد سريع جمعيت و تراکم آن، صنعتي شدن و توسعه تکنولوژي بالارفتن مصرف آب در بخش هاي مختلف و به دنبال آن توليد فاضلاب باعث شده تا مديريت صحيح دفع مواد زائد يک مسئله بزرگ و پيچيده گردد. احداث شهرک ها و مناطق صنعتي خود نشاني از صنعتي شدن منطقه به واسطه تمرکز صنايع در آن مي باشد که با توجه به تمرکز منابع توليد آلاينده هاي صنعتي در يک محل بايد نسبت به مديريت صحيح زيست محيطي آن اقدام نمود.

فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
فاضلاب های صنعتی
فصل دوم 
اوضاع طبيعي و جغرافيائي منطقه
موقعيت جغرافيايي
هواشناسي منطقه
ايستگاههاي هواشناسي
پارامترهاي هواشناسي
دما
تعداد روزهاي يخبندان
عمق يخبندان
رطوبت نسبي
 باد
 بارندگي
تغييرات سالانه بارندگي
توزيع ماهانه بارندگي
بارندگي هاي فصلي
نوع اقليم منطقه 
مطالعات ژئوتکنيک
سطح آب زيرزميني منطقه
فصل سوم
 بررسي واحدهاي صنعتي شهرک صنعتي مورچه خورت
 کليات
 بررسي زونهاي مختلف شهرك صنعتي مورچه خورت
زونهاي مختلف شهرک
واحد های واگذارشده
تفکيک واحدهاي صنعتي واگذار شده بر اساس نوع صنايع
فصل چهارم
برآورد کمي و کيفي فاضلاب صنايع
انواع فاضلاب در شهرك هاي صنعتي
فاضلاب بهداشتي 
مصرف سرانه آب بهداشتی  
مصرف سرانه فضای سبز 
ميزان توليد فاضلاب بهداشتي
تعيين سرانه فاضلاب بهداشتی
مبانی کيفی فاضلاب بهداشتی
بار آلي و مواد معلق فاضلاب بهداشتي
فاضلاب صنعتي
ضريب تبديل آب به فاضلاب
فصل پنجم
نمونه برداری
مقدمه
محل نمونه برداري
فواصل زماني نمونه برداري
حجم نمونه
روش هاي کلي نمونه برداري فاضلاب
روش کامل نمونه برداري در شهرک صنعتي مورچه خورت
فصل ششم
روشهاي مختلف تصفيه و انتخاب بهترين گزينه
 مقدمه
 مشخصات كمي و كيفي فاضلاب توليدي
 مشخصات پساب خروجي
 عوامل مؤثر در انتخاب فرايند تصفيه فاضلاب
 بررسي روشهاي مختلف تصفيه فاضلاب
 استخرهاي تثبيت فاضلاب
 استخرهاي هوازي Aerobic Ponds
 استخرهاي بيهوازي Anaerobic Ponds
 استخرهاي هوازي و بيهوازي (اختياري) Facultative Ponds
 تصفيه بيولوژيكي به روش صافيهاي چكنده
 طبقه بندي صافيهاي چكنده
 تصفيه بيولوژيكي به روش لجن فعال
 فرآيند هيبريدي رشد چسبيده ومعلق (Attached – Suspended Growth)
 راكتور بسته متوالي (S B R)
 سيستم تخليه مقطعي و هوادهي تناوبي (SBR پيشرفته) (ICEAS)
 سيستم لاگون هوادهي ارتقاء يافته (Lagoon Activated Sludge System)
 روشهاي بيهوازي مناسب جهت تلفيق با گزينه هاي تصفيه فاضلاب شهرك صنعتي مورچه خورت
 لاگون بيهوازي (Anaerobic Lagoon )
 فرآيند رشد تماسي (Contact Process)
 راكتور بي‌هوازي بافل‌دار (Anarobic Baffled Reactor)
 توانايي راكتور ABR براي تصفيه پساب‌هاي خاص
 نتيجه‌گيري

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد مباني طراحي تصفيه خانه شهرک صنعتي مورچه خورت

 

خرید ساعت مچی همکاری در فروش ساعت   دانلود پیشینه تحقیق  دانلود تحقیق

 

دانلود مباني طراحي تصفيه خانه شهرک صنعتي مورچه خورت , سایت مباني طراحي تصفيه خانه شهرک صنعتي مورچه خورت , خرید مباني طراحي تصفيه خانه شهرک صنعتي مورچه خورت , دانلود رایگان مباني طراحي تصفيه خانه شهرک صنعتي مورچه خورت , فایل مباني طراحي تصفيه خانه شهرک صنعتي مورچه خورت

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x