فرم های خام کاربینی

دانلود فرم های خام کاربینی

فرم های خام کاربینی

فرم-های-خام-کاربینی

دانلود فرم های خام کاربینی،
در قالب pdf و در ۵ صفحه، شامل:

کاربرگ تعهد کاربین
کاربرگ ارزشیابی تحقق اهداف درس کاربینی
کاربرگ گزارش کاربینی شامل:
مشخصات کاربین
مشخصات محیطی واقعی کار مورد بازدید
بیان مشاهدات واقعی از محیط کار
تحقیق، توصیف و مقایسه ویژگی های شغل موردنیاز 
ارائه نظرات و پیشنهادات کاربین


این فرم کاربینی، مورد استفاده در رشته های مهندسی، مدیریت و صنایع و نیاز کارآموزان به فرم های کاربینی را مرتفع می سازد.
دانلود فایل

همکاری در فروش فایل

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x