طرح درس هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (پاداش بزرگ براساس برنامه درس ملی 9 گام گانیه)

دانلود طرح درس هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (پاداش بزرگ براساس برنامه درس ملی 9 گام گانیه)

فایل قابل ویرایش طرح درس هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (پاداش بزرگ براساس برنامه درس ملی 9 گام گانیه) , ورد طرح درس هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (پاداش بزرگ براساس برنامه درس ملی 9 گام گانیه)

      پاداش بزرگ,طرح درس پاداش بزرگ,طرح درس هدیه ها پاداش بزرگ,طرح درس هدیه های آسمانی پاداش بزرگ,طرح درس هدیه های آسمانی ششم پاداش بزرگ,دانلود طرح درس هدیه های آسمانی ششم پاداش بزرگ,دانلود طرح درس هدیه های آسمانی پاداش بزرگ,دانلود طرح درس هدیه ها

توضیحات مختصر در مورد طرح درس هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (پاداش بزرگ براساس برنامه درس ملی 9 گام گانیه)

طرح درس هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (پاداش بزرگ براساس برنامه درس ملی 9 گام گانیه)

طرح-درس-هدیه-های-آسمانی-ششم-ابتدایی-پاداش-بزرگ-براساس-برنامه-درس-ملی-9-گام-گانیه-

مشخصات:

این فایل word قابل ویرایش و در 4 صفحه تهیه شده است. 

روش تدریس:

ایفای نقش

اهداف کلی:

آشنایی با احکام محرم و نامحرم و حجاب

اهداف جزیی:

1. آشنایی با حجاب و فواید آن 

2. آشنایی با پیام قرآنی درباره حجاب

3. آشنایی با محارم فامیل و نامحرمان

* این فایل کامل و بدون ایراد میباشد.

دانلود فایل

 

طرح درس هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (پاداش بزرگ براساس برنامه درس ملی 9 گام گانیه)