طرح درس هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (زیارت)

دانلود طرح درس هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (زیارت)

فایل قابل ویرایش طرح درس هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (زیارت) , ورد طرح درس هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (زیارت)

      زیارت,طرح درس زیارت,طرح درس هدیه ها زیارت,طرح درس هدیه های آسمانی زیارت,طرح درس هدیه های آسمانی ششم زیارت,طرح درس هدیه های آسمانی ششم ابتدایی زیارت,دانلود طرح درس هدیه های آسمانی ششم ابتدایی زیارت,دانلود طرح درس هدیه های آسمانی ششم زیارت,دانل,,,

توضیحات مختصر در مورد طرح درس هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (زیارت)

طرح درس هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (زیارت)

طرح-درس-هدیه-های-آسمانی-ششم-ابتدایی-زیارت-

مشخصات:

این فایل word قابل ویرایش و در 4 صفحه تهیه شده است. 

روش تدریس:

پرسش و پاسخ و بحث گروهی

اهداف کلی:

آشنایی با آداب زیارت 

اهداف جزیی:

1. آشنایی با شخصیت های دینی 

2. آشنایی با فلسفه زیارت 

3. ایجاد حس علاقه و احترام نسبت به شخصیت های دینی

4. تلاش برای الگوبرداری از شخصیت های دینی

* این فایل کامل و بدون ایراد میباشد.

دانلود فایل

 

طرح درس هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (زیارت)