طرح درس هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (راز موفقیت)

دانلود طرح درس هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (راز موفقیت)

فایل قابل ویرایش طرح درس هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (راز موفقیت) , ورد طرح درس هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (راز موفقیت)

      راز موفقیت,طرح درس راز موفقیت,طرح درس هدیه ها راز موفقیت,طرح درس هدیه های آسمانی راز موفقیت,طرح درس هدیه های آسمانی ششم راز موفقیت,دانلود طرح درس هدیه های آسمانی ششم راز موفقیت,دانلود طرح درس هدیه های آسمانی راز موفقیت,دانلود طرح درس هدیه ها

توضیحات مختصر در مورد طرح درس هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (راز موفقیت)

طرح درس هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (راز موفقیت)

طرح-درس-هدیه-های-آسمانی-ششم-ابتدایی-راز-موفقیت-

مشخصات:

این فایل word قابل ویرایش و در 3 صفحه تهیه شده است. 

روش تدریس:

پرسش و پاسخ و بحث گروهی

اهداف کلی:

آشنایی با روش های کسب موفقیت

اهداف جزیی:

1. توانایی برنامه ریزی برای گام های موفقیت و پایبندی به آن

2. توانایی نقد کردن خود بر اساس عوامل کسب موفقیت 

 * این فایل کامل و بدون ایراد میباشد.

دانلود فایل

 

طرح درس هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (راز موفقیت)