طرح درس هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (دانش آموز نمونه براساس برنامه درس 9 گام گانیه)

دانلود طرح درس هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (دانش آموز نمونه براساس برنامه درس 9 گام گانیه)

فایل قابل ویرایش طرح درس هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (دانش آموز نمونه براساس برنامه درس 9 گام گانیه) , ورد طرح درس هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (دانش آموز نمونه براساس برنامه درس 9 گام گانیه)

      دبستان,ششم,گام گانیه,نه گام گانیه,دانش آموز نمونه,طرح درس دانش آموز نمونه,طرح درس هدیه ها دانش آموز نمونه,طرح درس هدیه های آسمانی دانش آموز نمونه,طرح درس هدیه های آسمانی ششم دانش آموز نمونه,دانلود طرح درس هدیه های آسمانی ششم دانش آموز نمونه
,,,

توضیحات مختصر در مورد طرح درس هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (دانش آموز نمونه براساس برنامه درس 9 گام گانیه)

طرح درس هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (دانش آموز نمونه براساس برنامه درس 9 گام گانیه)

طرح-درس-هدیه-های-آسمانی-ششم-ابتدایی-دانش-آموز-نمونه-براساس-برنامه-درس-9-گام-گانیه-

مشخصات:

این فایل word قابل ویرایش و در 5 صفحه تهیه شده است. 

روش تدریس:

9 گام گانیه

اهداف کلی:

آشنایی با آداب علم ورزی

اهداف جزیی:

1. آشنایی با خصوصیات دانش آموز نمونه 

2. آشنایی با برنامه ریزی برای انجام کارها

3. احترام به آموزنده ی خود

* این فایل کامل و بدون ایراد میباشد.

دانلود فایل

 

طرح درس هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (دانش آموز نمونه براساس برنامه درس 9 گام گانیه)