طرح درس قرآن ششم ابتدایی (آشنایی با خط قرآن و علائم وقف – سوره نساء)

دانلود طرح درس قرآن ششم ابتدایی (آشنایی با خط قرآن و علائم وقف – سوره نساء)

فایل قابل ویرایش طرح درس قرآن ششم ابتدایی (آشنایی با خط قرآن و علائم وقف – سوره نساء) , ورد طرح درس قرآن ششم ابتدایی (آشنایی با خط قرآن و علائم وقف – سوره نساء)

      دانلود طرح درس قرآن ششم ابتدایی (آشنایی با خط قرآن و علائم وقف ,سوره نساء),دانلود طرح درس قرآن ششم ابتدایی ,دانلود طرح درس ,قرآن ششم ابتدایی (آشنایی با خط قرآن و علائم وقف ,سوره نساء),دانلود

توضیحات مختصر در مورد طرح درس قرآن ششم ابتدایی (آشنایی با خط قرآن و علائم وقف – سوره نساء)

طرح درس قرآن ششم ابتدایی (آشنایی با خط قرآن و علائم وقف – سوره نساء)

طرح-درس-قرآن-ششم-ابتدایی-آشنایی-با-خط-قرآن-و-علائم-وقف--سوره-نساء-

مشخصات:

این فایل word قابل ویرایش و در 10 صفحه تهیه شده است. 

روش تدریس:

 گروهی

اهداف کلی:

1. آشنایی با علامت های وقف در قرآن 

اهداف جزیی:

1. آشنایی با کلماتی که خواندن و نوشتن آن ها متفاوت است.

2. مقایسه و شباهت را بیان کند

3. دلیل تفاوت را بیان کند

4. نحوه خواندن صحیح کلمات را یاد بگیرد.

دانلود فایل

 

طرح درس قرآن ششم ابتدایی (آشنایی با خط قرآن و علائم وقف – سوره نساء)