طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی (مفهوم حجم)

دانلود طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی (مفهوم حجم)

فایل قابل ویرایش طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی (مفهوم حجم) , ورد طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی (مفهوم حجم)

      مفهوم حجم,طرح درس مفهوم حجم,طرح درس ریاضی مفهوم حجم,طرح درس ریاضی پنجم مفهوم حجم,طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی مفهوم حجم,دانلود طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی مفهوم حجم,دانلود طرح درس ریاضی پنجم مفهوم حجم,دانلود طرح درس ریاضی مفهوم حجم,دانلود طرح در,,,

توضیحات مختصر در مورد طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی (مفهوم حجم)

طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی (مفهوم حجم)

طرح-درس-ریاضی-پنجم-ابتدایی-مفهوم-حجم-

مشخصات:

این فایل pdf  و در 3 صفحه تهیه شده است. 

روش تدریس:

یادآور و یادسپاری

اهداف کلی:

آشنایی با مفهوم حجم 

اهداف جزیی:

1. نام بردن چند نوع مایع که حجم دارد

2. توانایی اندازه گیری حجم پارچ

* این فایل کامل و بدون ایراد میباشد.

دانلود فایل

 

طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی (مفهوم حجم)