طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی (ضرب اعداد اعشاری)

دانلود طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی (ضرب اعداد اعشاری)

فایل قابل ویرایش طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی (ضرب اعداد اعشاری) , ورد طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی (ضرب اعداد اعشاری)

      ضرب اعداد اعشاری,طرح درس ضرب اعداد اعشاری,طرح درس ریاضی ضرب اعداد اعشاری,طرح درس ریاضی پنجم ضرب اعداد اعشاری,طرح درس ریاضی پنجم دبستان ضرب اعداد اعشاری,دانلود طرح درس ریاضی پنجم دبستان ضرب اعداد اعشاری,دانلود طرح درس ریاضی پنجم ضرب اعداد اعشاری

توضیحات مختصر در مورد طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی (ضرب اعداد اعشاری)

طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی (ضرب اعداد اعشاری)

طرح-درس-ریاضی-پنجم-ابتدایی-ضرب-اعداد-اعشاری-

مشخصات:

این فایل word قابل ویرایش و در 6 صفحه تهیه شده است. 

روش تدریس:

9گام گانیه – تفحص گروهی – پیش سازمان دهنده

اهداف کلی:

آشنایی با ضرب اعداد اعشاری 

اهداف جزیی:

1. آشنایی با کاربرد ضرب اعداد اعشاری

2. آشنایی با روش های مختلف ضرب اعداد اعشاری

3. آشنایی با تغییر مکان ممیز در ضرب اعداد اعشاری

* این فایل کامل و بدون ایراد میباشد.

دانلود فایل

 

طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی (ضرب اعداد اعشاری)