طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی (جمع اعداد اعشاری)

دانلود طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی (جمع اعداد اعشاری)

فایل قابل ویرایش طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی (جمع اعداد اعشاری) , ورد طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی (جمع اعداد اعشاری)

      جمع اعداد اعشاری,طرح درس جمع اعداد اعشاری,طرح درس ریاضی جمع اعداد اعشاری,طرح درس ریاضی پنجم جمع اعداد اعشاری,طرح درس ریاضی پنجم دبستان جمع اعداد اعشاری,دانلود طرح درس ریاضی پنجم دبستان جمع اعداد اعشاری,دانلود طرح درس ریاضی پنجم جمع اعداد اعشاری

توضیحات مختصر در مورد طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی (جمع اعداد اعشاری)

طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی (جمع اعداد اعشاری)

طرح-درس-ریاضی-پنجم-ابتدایی-جمع-اعداد-اعشاری-

مشخصات:

این فایل word قابل ویرایش و در 2 صفحه تهیه شده است. 

روش تدریس:

بحث گروهی

اهداف کلی:

آشنایی با جمع اعداد اعشاری

اهداف جزیی:

1. آشنایی با جمع اعداد اعشاری با استفاده از محور و جدول ارزش مکانی

2. توانایی به دست آوردن حاصل جمع اعداد اعشاری به صورت تقریبی

3. توانایی محاسبه محیط اشکال هندسی 

* این فایل کامل و بدون ایراد میباشد.

دانلود فایل

 

طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی (جمع اعداد اعشاری)