طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی (تقسیم کسر)

دانلود طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی (تقسیم کسر)

فایل قابل ویرایش طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی (تقسیم کسر) , ورد طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی (تقسیم کسر)

      تقسیم کسر,طرح درس تقسیم کسر,طرح درس روزانه تقسیم کسر,طرح درس روزانه ریاضی تقسیم کسر,طرح درس روزانه ریاضی پنجم تقسیم کسر,طرح درس روزانه ریاضی پنجم ابتدایی تقسیم کسر,دانلود طرح درس روزانه ریاضی پنجم ابتدایی تقسیم کسر,دانلود طرح درس روزانه ریاضی

توضیحات مختصر در مورد طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی (تقسیم کسر)

طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی (تقسیم کسر)

طرح-درس-ریاضی-پنجم-ابتدایی-تقسیم-کسر-

مشخصات:

این فایل pdf و در 2 صفحه تهیه شده است. 

روش تدریس:

اکتشافی، توضیحی، روش های مجسم

اهداف کلی:

آشنایی دانش آموزان با نحوه انواع تقسیم کسرها

اهداف جزیی:

1. توانایی تقسیم دو عدد صحیح بر یکدیگر

2. توانایی تقسیم یک کسر بر یک عدد طبیعی و بالعکس

3. توانایی حل مسائل مربوط به کسر

4. ایجاد علاقه جهت استفاده از این روش در حل مسائل

* این فایل کامل و بدون ایراد میباشد.

دانلود فایل

 

طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی (تقسیم کسر)