روشهاي نوين تدریس انشا با رويكردي به خلاقيت eppt

رای post

دانلود روشهاي نوين تدریس انشا با رويكردي به خلاقيت

فایل قابل ویرایش روشهاي نوين تدریس انشا با رويكردي به خلاقيت , ورد روشهاي نوين تدریس انشا با رويكردي به خلاقيت


روشهاي نوين تدریس انشا با رويكردي به خلاقيت

روشهاي نوين تدریس انشا با رويكردي به خلاقيت

روشهاي-نوين-تدریس-انشا-با-رويكردي-به-خلاقيت

توضیحات:
تحقیق روشهاي نوين تدریس انشا با رويكردي به خلاقيت، در قالب فایل word و در حجم 18 صفحه.

بخشی از متن:
اشكالات مربوط به درس انشا در واقع از همان سالهاي اول دبستان كه كودكان اين درس را با جمله نويسي شروع مي كنند پديد مي آيد برخي از معلمان دانسته يا ندانسته كمترين اهميتي براي تمرينهاي كتاب فارسي قائل نيستند و پس از آنكه چند بار از روي درس خوانده شد شخصا پرسش ها را در كلاس پاسخ مي دهند تا دانش آموزان در كتابهايشان بنويسند اغلب دانش آموزان اين كلاسها چون متن درس را درك نكرده اند بديهي است كه قادر نخواهند بود جملات محكم و زيبايي بسازند يا برداشتهاي خود را از موضوع درس در چند جمله بنويسند يا بيان كنند اين دانش آموزان همان هايي هستند كه در سالهاي بعد براي نوشتن انشا شب هنگام به سراغ والدينشان مي روند تا صبح روز بعد در كلاس نمره ي خوبي به دست آورند .در حالي كه اگر انشا را به مثابه ي روح سيال و جريان ذهني دانش آموزان در نظر بگيريم مي بينيم بي توجهي به اين درس چه خسران عظيمي در بر دارد و تاكنون هم چه زيان عظيمي را متحمل شده ايم .و اما مهمترين علل ضعف دانش آموزان كه با روش دلفي گردآوري شده است عبارتند از:
موضوعات انشا عموما تكراري و خسته كننده است و معلم توضيحي درباره ي موضوع انشا سر كلاس ارائه نمي دهد.
1- به درس انشا و نگارش بهاي كمتري نسبت به دروسي نظير رياضي ، زبان ، فيزيك و …. داده مي شود و همين امر سبب كمبود در اين زمينه است. 
2- معلمين اهميت درس انشا را براي دانش آموزان بازگو نمي كنند و چه بسا دانش آموزان انشا را امري بيهوده تلقي مي كنند و انگيزه كافي براي اين درس ندارند. 
3- برخي دانش آموزان از نمرات كم انشاء سرخورده مي شوند و رغبتي به نوشتن دوباره ندارند و ديگر اينكه معلمين براي نوشتن انشا حجم خاصي را مشخص مي كنند به عنوان مثال مي گويند بايد بيشتر از ده خط بنويسيد. حال آنكه اين شيوه اشتباه است. 
4- دلسوزي بي جاي والدين در درماندگي فرزندان خود از نوشتن انشا كه با كمترين خواهش و اصرار فرزند خود از نوشتن انشا كه با كمترين خواهش و اصرار فرزند حاضر مي شود كار او را خود بر دوش بگيرند. 
5- بي توجهي به فرهنگ كتابخواني در اكثر خانواده ها به دليل گرفتاريها و مشكلات ، زيرا اگر پدر و مادر قسمتي از اوقات فراغت خود را صرف خواندن كتابهاي مفيد و سودمند كنند مي توانند عاملي براي ترغيب فرزند به امر مطالعه باشد. 
6- سطح مطالعه در ميان دانش آموزان بسيار كم است و آنها علاقه چنداني به خواندن كتابهاي مفيد غير درسي ندارند و همين كمبود اطلاعات باعث ناتواني آنها در نوشتن مي شود.

فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
خلاقيت
مهمترين موانع خلاقيت 
موانع فردي
موانع اجتماعي 
علل ضعف انشا 
انواع تفكر
راهكارهاي  پرورش خلاقيت  
شيوه هاي بهبود انشا
راهكارهاي  پرورش خلاقيت  
شيوه هاي بهبود انشا
روشهاي عملي خلاقيت 
شيوه هاي نوين آموزش انشا
نتيجه گيري 
منابع و مآخذ 
دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد روشهاي نوين تدریس انشا با رويكردي به خلاقيت

 

خرید ساعت مچی همکاری در فروش ساعت   دانلود پیشینه تحقیق  دانلود تحقیق

 

دانلود روشهاي نوين تدریس انشا با رويكردي به خلاقيت , سایت روشهاي نوين تدریس انشا با رويكردي به خلاقيت , خرید روشهاي نوين تدریس انشا با رويكردي به خلاقيت , دانلود رایگان روشهاي نوين تدریس انشا با رويكردي به خلاقيت , فایل روشهاي نوين تدریس انشا با رويكردي به خلاقيت

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x