دانلود گزارش تخصصی · دسامبر 30, 2021 0

دانلود گزارش تخصصی آموزگار چهارم ابتدایی : برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم

دانلود دانلود گزارش تخصصی آموزگار چهارم ابتدایی : برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم

فایل قابل ویرایش دانلود گزارش تخصصی آموزگار چهارم ابتدایی : برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم , ورد دانلود گزارش تخصصی آموزگار چهارم ابتدایی : برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم


دانلود گزارش تخصصی آموزگار چهارم ابتدایی : برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم

دانلود گزارش تخصصی آموزگار چهارم ابتدایی : برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم

دانلود-گزارش-تخصصی-آموزگار-چهارم-ابتدایی--برطرف-سازی-افت-تحصیلی-دانش-آموزان-پایه-چهارمدانلود گزارش تخصصی آموزگار چهارم ابتدایی : برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم با روش های مناسب
 
فرمت فایل: word قابل ویرایش
تعداد صفحات: 29

شرحی از فایل:
بارها در کلاس درس خود مشاهده می کردم
که تعدادی از دانش آموزانم به دلایل مختلفی نسبت به بقیه دچار افت تحصیلی
هستندودرارزشیابی های کتبی وشفاهی نمرات پایینی کسب می کنندووالدین آنها ازاین
موضوع احساس رنج مینمودندوبا همهً تلاش درپی جبران آن برمی آمدند. در بسیاری از
مواقع می دیدم که شاگردانم دچارتحقیرهاوسرزنش ها وتنبیهات قرار می گرفتندوگاهی نیز
گره بسته ی آنان با اتخاذ مواضع نادرست والدین یا خود من بسته تر می شد.

 

با مشاهده ی این مساًله در کلاسم تصمیم
گرفتم با پیدا کردن راه حل های مناسب وابتکاری سرنوشت آنها را تغییر دهم،در نتیجه با
مطالعهً کتاب های گوناگون وتحقیقات انجام شدهً قبلی توانستم قبل از امتحانات نوبت
اول،با برگزاری جلسات مداوم با اولیا وبا اجرای سه روش شامل:

 

– 1
دادن برنامه پیشنهادی درسی

– 2 رودررویی وتبادل نظر دانش آموز قوی با ضعیف

 

– 3
تهیًه فرم نظارت خانواده بر امور درسی فرزندشان روز به روز به فراگیری آنان روح
تازه ای بخشیده ومیانگین نمرات دانش آموزان ضعیفم را از
7به16
رسانده وآنها را موفق وشاد ببینم.

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد دانلود گزارش تخصصی آموزگار چهارم ابتدایی : برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود دانلود گزارش تخصصی آموزگار چهارم ابتدایی : برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم , سایت دانلود گزارش تخصصی آموزگار چهارم ابتدایی : برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم , خرید دانلود گزارش تخصصی آموزگار چهارم ابتدایی : برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم , دانلود رایگان دانلود گزارش تخصصی آموزگار چهارم ابتدایی : برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم , فایل دانلود گزارش تخصصی آموزگار چهارم ابتدایی : برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم