کتابداری · دسامبر 28, 2021 0

دانلود کتاب گروه لی و گروه فشرده-جان فردریک پرایس

رای post

دانلود دانلود کتاب گروه لی و گروه فشرده-جان فردریک پرایس

فایل قابل ویرایش دانلود کتاب گروه لی و گروه فشرده-جان فردریک پرایس , ورد دانلود کتاب گروه لی و گروه فشرده-جان فردریک پرایس

      دانلود کتاب گروه لی و گروه فشرده جان فردریک پرایس , مهدی نجفی خواه , نویسنده جان فردریک پرایس

توضیحات مختصر در مورد دانلود کتاب گروه لی و گروه فشرده-جان فردریک پرایس

دانلود کتاب گروه لی و گروه فشرده-جان فردریک پرایس

دانلود-کتاب--گروه-لی-و-گروه-فشرده-جان-فردریک-پرایس

دانلود کتاب 
گروه لی و گروه فشرده-جان فردریک پرایس
نویسنده : جان فردریک پرایس
نوع کتاب : ترجمه فارسی

فرمت:pdf

دانلود فایل

 

دانلود کتاب گروه لی و گروه فشرده-جان فردریک پرایس