کتابداری · دسامبر 28, 2021 0

دانلود مقاله Turnover, Transfer, Absenteeism: An interdependent Perspective

دانلود دانلود مقاله Turnover, Transfer, Absenteeism: An interdependent Perspective

فایل قابل ویرایش دانلود مقاله Turnover, Transfer, Absenteeism: An interdependent Perspective , ورد دانلود مقاله Turnover, Transfer, Absenteeism: An interdependent Perspective

      Absenteeism An interdependent Perspective , Transfer , دانلود مقاله Turnover

توضیحات مختصر در مورد دانلود مقاله Turnover, Transfer, Absenteeism: An interdependent Perspective

دانلود مقاله Turnover, Transfer, Absenteeism: An interdependent Perspective

دانلود-مقاله-turnover,-transfer,-absenteeism-an-interdependent-perspective

دانلود مقاله
Turnover, Transfer, Absenteeism: An interdependent Perspective
نویسنده : 
Dan R. Dalton ، William D. Todor

فرمت:pdf

دانلود فایل

 

دانلود مقاله Turnover, Transfer, Absenteeism: An interdependent Perspective