کتابداری · دسامبر 28, 2021 0

دانلود مقاله THIN CONICAL SHELLS WITH CONSTANT THICKNESS AND UNDER AXISYMMETRIC LOAD

رای post

دانلود دانلود مقاله THIN CONICAL SHELLS WITH CONSTANT THICKNESS AND UNDER AXISYMMETRIC LOAD

فایل قابل ویرایش دانلود مقاله THIN CONICAL SHELLS WITH CONSTANT THICKNESS AND UNDER AXISYMMETRIC LOAD , ورد دانلود مقاله THIN CONICAL SHELLS WITH CONSTANT THICKNESS AND UNDER AXISYMMETRIC LOAD

      S A Tavares , دانلود مقاله THIN CONICAL SHELLS WITH CONSTANT THICKNESS AND UNDER AXISYMMETRIC LOAD

توضیحات مختصر در مورد دانلود مقاله THIN CONICAL SHELLS WITH CONSTANT THICKNESS AND UNDER AXISYMMETRIC LOAD

دانلود مقاله THIN CONICAL SHELLS WITH CONSTANT THICKNESS AND UNDER AXISYMMETRIC LOAD

دانلود-مقاله--thin-conical-shells-with-constant-thickness-and-under-axisymmetric-load

دانلود مقاله 
THIN CONICAL SHELLS WITH CONSTANT THICKNESS AND UNDER AXISYMMETRIC LOAD
نویسنده : 
S. A. Tavares

فرمت:pdf

دانلود فایل

 

دانلود مقاله THIN CONICAL SHELLS WITH CONSTANT THICKNESS AND UNDER AXISYMMETRIC LOAD