کتابداری · دسامبر 28, 2021 0

دانلود مقاله On Stress Concentration of a Semi-elliptic Edge Notch

رای post

دانلود دانلود مقاله On Stress Concentration of a Semi-elliptic Edge Notch

فایل قابل ویرایش دانلود مقاله On Stress Concentration of a Semi-elliptic Edge Notch , ورد دانلود مقاله On Stress Concentration of a Semi-elliptic Edge Notch

      دانلود مقاله On Stress Concentration of a Semi elliptic Edge Notch

توضیحات مختصر در مورد دانلود مقاله On Stress Concentration of a Semi-elliptic Edge Notch

دانلود مقاله On Stress Concentration of a Semi-elliptic Edge Notch

دانلود-مقاله--on-stress-concentration-of-a-semi-elliptic-edge-notch

دانلود مقاله 
On Stress Concentration of a Semi-elliptic Edge Notch
نویسنده : 
CHIH-BING LING

فرمت:pdf

دانلود فایل

 

دانلود مقاله On Stress Concentration of a Semi-elliptic Edge Notch