کتابداری · دسامبر 28, 2021 0

دانلود مقاله Markov-type fuzzy decision processes with a discounted reward on a closed interval

رای post

دانلود دانلود مقاله Markov-type fuzzy decision processes with a discounted reward on a closed interval

فایل قابل ویرایش دانلود مقاله Markov-type fuzzy decision processes with a discounted reward on a closed interval , ورد دانلود مقاله Markov-type fuzzy decision processes with a discounted reward on a closed interval

      Fuzzy decision process Markov type transition Partial order Policy improvement Convex fuzzy relation , Jun ichi Nakagami , Masami Kurano , Masami Yasuda , Yuji Yoshida , دانلود مقاله Markov type fuzzy decision processes with a discounted reward on a

توضیحات مختصر در مورد دانلود مقاله Markov-type fuzzy decision processes with a discounted reward on a closed interval

دانلود مقاله Markov-type fuzzy decision processes with a discounted reward on a closed interval

دانلود-مقاله--markov-type-fuzzy-decision-processes-with-a-discounted-reward-on-a-closed-interval

دانلود مقاله 
Markov-type fuzzy decision processes with a discounted reward on a closed interval
نویسنده : 
Masami Kurano , Masami Yasuda , Jun-ichi Nakagami , Yuji Yoshida

فرمت:pdf

دانلود فایل

 

دانلود مقاله Markov-type fuzzy decision processes with a discounted reward on a closed interval