کتابداری · دسامبر 28, 2021 0

دانلود مقاله Capabilities of polymer-modified monodisperse colloidal silica particles as biomateri

رای post

دانلود دانلود مقاله Capabilities of polymer-modified monodisperse colloidal silica particles as biomateri

فایل قابل ویرایش دانلود مقاله Capabilities of polymer-modified monodisperse colloidal silica particles as biomateri , ورد دانلود مقاله Capabilities of polymer-modified monodisperse colloidal silica particles as biomateri

      Biomaterial carrierimmunolatex protein immobilization monodisperse colloidal silica polymer modification , دانلود مقاله Capabilities of polymer modified monodisperse colloidal silica particles as biomaterial carrier

توضیحات مختصر در مورد دانلود مقاله Capabilities of polymer-modified monodisperse colloidal silica particles as biomateri

دانلود مقاله Capabilities of polymer-modified monodisperse colloidal silica particles as biomateri

دانلود-مقاله--capabilities-of-polymer-modified-monodisperse-colloidal-silica-particles-as-biomateri

دانلود مقاله 
Capabilities of polymer-modified monodisperse colloidal silica particles as biomaterial carrier
نویسنده : 
K. Yoshinaga , K. Kondo, A. Kondo

فرمت:pdf

دانلود فایل

 

دانلود مقاله Capabilities of polymer-modified monodisperse colloidal silica particles as biomateri