کتابداری · دسامبر 28, 2021 0

دانلود مقاله a-SiC:H thin film visible light-emitting diodes with highly conductive wide band gap

رای post

دانلود دانلود مقاله a-SiC:H thin film visible light-emitting diodes with highly conductive wide band gap

فایل قابل ویرایش دانلود مقاله a-SiC:H thin film visible light-emitting diodes with highly conductive wide band gap , ورد دانلود مقاله a-SiC:H thin film visible light-emitting diodes with highly conductive wide band gap

      دانلود مقاله a SiC H thin film visible light emitting diodes with highly conductive wide band gap a SiC H as the cartier injection layers

توضیحات مختصر در مورد دانلود مقاله a-SiC:H thin film visible light-emitting diodes with highly conductive wide band gap

دانلود مقاله a-SiC:H thin film visible light-emitting diodes with highly conductive wide band gap

دانلود-مقاله--a-sic-h-thin-film-visible-light-emitting-diodes-with-highly-conductive-wide-band-gap

دانلود مقاله 
a-SiC:H thin film visible light-emitting diodes with highly conductive wide band gap a-SiC:H as the cartier injection layers
نویسنده : 
S.P. Lau, J.M. Marshall, T.E. Dyer, A.R. Hepburn, J.F. Davies

فرمت:pdf

دانلود فایل

 

دانلود مقاله a-SiC:H thin film visible light-emitting diodes with highly conductive wide band gap