دانلود مقاله مگس

دانلود مقاله مگس

دانلود مقاله مگس

دانلود-مقاله-مگسلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۲۵ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 
‏دامنه وسیع میزبانی به دشمن طبیعی این امکان را می دهد که روی میزبان ها
‏جانشین (متناوب)رشد نماید ومشکلات ناشی از عدم هم زمانی با یک میزبان خاص را بر طرف نموده.وبین دوره های زمانی کمیاب بودن میزبان که می تواند کشنده باشد پل ارتباطی بر قرارنماید.بسیاری ازشکست ها در استقرار کلنی دشمنان طبیعی وارداتی عدم وجود گونه میزبان جانشین درمناطق جدید است.زیرا این گونه میزبان هاباعث حفظ دشمنان طبیعی در زمان کمیابی یا فقدان میزبان اصلی می شوندعلاوه بر این میزبان های جانشین از نوسانات شدید در تراکم جمعیت دشمنان طبیعی ومیزبان انها می کاهند وضمن تنظیم جمعیت کارایی جمعیت دشمنان طبیعی را هنگامی که سطح جمعیت میزبان های تر جیحی پایین است.حفظ می کنند ونیز تامین کننده میزبان های مناسب زمستان گذارنی هستند وحداکثر پراکنش دشمنان طبیعی را موجب می شوند وجود انها باعث کاهش هم خواری(کانی بالیسم)در میان دشمنان طبیعی می شود.به هر حال میزبان های جانشین فقط به عنوان منبع انرژی عمل می کنند.یعنی اجازه رشد کامل به شکار گررا نمی دهند بلکه باعث طولانی شدن دوره نشوونمای انها شده وگاهی حتی ممکن است سمی هم باشد رشد کامل لاروها وتکامل تخمدان ها وتخم گذاری فقط روی میزبان های اصلی وضروری امکان پذیراست .همچنین اگر در شرایط ازمایشگا هی یک شکار گر از خوردن یک گونه شکار خودداری کند می توان به راحتی نتیجه گرفت که در کنترل بیولوژیک ان افت در مزرعه نمی تواند نقش داشته باشد وبالعکس اگر شکار را به راحتی وازادانه پذیرفت با لقوه مهم است.استفاده از جیرهای مصنوعی برای نگهداری حشرات مفید در ازمایشگاه خیلی منا سب است.همچنین هنگام حمل شکارگرها در مسافت های طولانی استفاده از جیره مصنوعی مشکل انتقال هم زمان میزبان با شکار را بر طرف می نماید.جیره های غذایی در بررسی تغذیه ای وتاثیر فیزیولوژیکی مواد،حفظ کلنی ها وتولید انبوه حشرات بکار می روند.اسمیت عقیده دارد کارایی شکار گرهایی نظیر کفشدوزک ها به عنوان عوامل مرگ ومیر شته ها به علت ناتوانی در زنده ماندن هنگام کمیابی شکار محدود است.بنابراین ان ها قادر به جلوگیری از افزایش سریع تعداد شکار که در مراحل اولیه آلودگی اتفاق می افتد نیستند.استفاده از غذاهای مصنوعی به منظور ابقای حشرات کامل کفشدوزک سبب تجمع ماده های تخم گذار در نقاطی شوند که انتظار میرود تعداد زیادی شته در آنجا یافت شوند این نوع غذاها کفشدوزک ها را تا زمان دسترسی به غذایی با کیفیت بالا زنده نگه می دارند .پاشیدن جیره های مصنوعی مانند
‏مکمل های پروتینی وقند(عسلک مصنوعی) در مزارع یونجه،سیب زمینی،ذرت ،فلفل،پنبه باعث افزایش جمعیت بالتوری ها کشفدوزک ها ومگس های Syrphidac‏ و ‏ درنتیجه کاهش تراکم شته ها می شود.لاور های مگس های خانواده
Chamaemy iidea‏ شکار گر گونه های مختلف جور بالان هستند وبه همین علت در پروژه های کنترل بیولوژیک دارای اهمیت می باشند .طبق نظریه تاناسیچوک مگس شکارگر Leucopis glyphinivora Tanas‏ چند خوار۱ ومتعداول ترین گونه خانواده Chamaemyiidae‏ در منطقه پاله ارکنیک است ،بطوری که وجود لارو های ان از کلنی های ۷۰ گونه شته روی۱۰۰ میزبان گیاهی گزارش شده است.بررسی منابع نشان داد.که در رابطه بامیزان مطلوبیت جیره های غذایی وتاثیر آن ها برلارو وحشره کامل این شکارگردر خارج مطالعات اندکی انجام شده است ودرایران نیز اطاعاتی در این مورد در دسترس نیست.

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x