دانلود مقاله مولوی صنم پرست

دانلود مقاله مولوی صنم پرست

دانلود مقاله مولوی صنم پرست

دانلود-مقاله-مولوی-صنم-پرستلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۴۲ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

۱
۱
‏منوچهرجمالی
‏مولوی ‏ِ‏صنم پرست
‏«‏ بخش ‏دوم‏ ‏»
‏«‏ ص‏ـ‏نم ‏ِ‏»‏ م‏ـ‏ول‏ـ‏وی و ح‏ـ‏اف‏ـ‏ظ
‏همان
‏«‏ ایرج ‏»‏ ف‏ـ‏ردوس‏ـ‏ی است
‏پیدایش ِ سر اندیشه ِ‏«‏حکومت‏ِ‏ بدون قدرت‏»
‏درفرهنگ ایران‏= ارکه‏= ارتاخشتره‏=اردشیر
‏ای شادی آن شهری ، کش، ‏«‏ ‏عشق‏»‏ بوَد‏،‏ سلطان
‏هرکوی ، بود بزمی ، هرخانه بود سوری
‏مولوی
‏نام دیگرصنم ، ‏«‏ ز‏ُ‏ون ‏»‏ بود‏، که نام ‏«‏ خورشید ‏»‏ است
‏درآلمانی ‏«‏ زونهSonne‏ ‏»‏، درانگلیسی ‏«‏ سان sun‏»
۳
۳
‏درکردی گورانی ‏«‏ سون = پرتو ‏»
‏«‏صنم ‏»‏، هم ‏«‏ ماه‏»‏ درشب ، و هم‏«‏ آفتاب‏»‏ در روزبود
‏صنم = خورشید= ایرج‏(اصل مهریاعشق)
‏درون تست یکی‏«‏ مه ‏»‏، کزآسمان‏، ‏«‏ ‏خورشید‏ ‏»
‏ندا همی کند‏ ‏ش ، کای ‏َ‏من‏ـَ‏ت‏ ،‏ غلام غلام
‏زجیب خویش ، بجو‏«‏ مه ‏»‏ ، چو موسی عمران
‏نگر به روزن خویش و ، بگو : سلام سلام
‏دراین ‏ُ‏جستار، بررسی خواهد شد که ‏«‏ صنم ‏»‏ در غزلیات مولوی ، همان ‏«‏ ایرج ‏»‏ در شاهنامه فردوسی است‏ . ‏«‏ ایرج که همان ارتا یا- ‏اِ ر ِ ز‏- باشد ‏»‏ درشاهنامه ، بیان ‏«‏ پیکریابی ِ مهر‏»‏ است که بدون آن ، ‏«‏ داد ‏»‏،‏ که در فریدون‏،‏ پیکر به خود گرفته‏ ، واقعیت نمی یابد . بدینسان ، ‏«‏ مهر‏»‏ درفرهنگ‏ سیاسی‏ ایران ،‏ افزوده بر ‏«‏ داد‏»‏ که درمیان همه ملل باید باشد ،‏ ‏به ویژه ،‏گوهرحکومت‏ درایران‏ میگردد.‏ ‏«‏ مهر‏»‏ درفرهنگ ایران ،‏«‏ طیف همبستگیهاست‏»‏ ،‏ چه مهربه زندگی درگیتی ، چه‏ مهر‏ میان افراد، چه‏ مهر‏ میان زن ومرد ،‏ وچه‏ مهر‏ اجتماعی ،‏ و‏ چه بستگی میان حکومت ها ، چه بستگی میان ملت ها ، چه همبستگی میان طبقات و اقوام‏ ‏، همه ‏«‏ مهر‏»‏ هستند . ازاینرو ، خدای مهر، تنها اصل ‏«‏عشق میان افراد ، یا فرد وخدا…‏»‏ نیست ، بلکه به همان اندازه نیز‏«‏ اصل پیوستگی میان طبقات و اقوام و نژادها و ملتها و امت هاست ‏»‏ ‏ .‏ اینست که مهر، گوهر همبستگی های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی نیزهست . دراثر فراموش شدن این برآیند

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x