دانلود مقاله موضوعات مرتبط با الکترونیک و الکترومغناطیس

دانلود مقاله موضوعات مرتبط با الکترونیک و الکترومغناطیس

دانلود مقاله موضوعات مرتبط با الکترونیک و الکترومغناطیس

دانلود-مقاله-موضوعات-مرتبط-با-الکترونیک-و-الکترومغناطیسلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۱۵ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏موضوعات مرتبط با الکترونیک و الکترومغناطیس
‏با این موضو ع شروع میکنیم امیدووارم که دوستان هم ما را یاری ‏کنن
‏قانون بقای بار الکتریکی
‏یک توپ را با میله پلاستیکی و دیگر ‏را میله شیشه‌ای باردار کنید سپس آنها را به هم بچسبانید. گاهی دوبار ناپدید ‏می‌شوند و همدیگر را از بین می‌برند. برای بیان این مساله می‌توان از یک قانون ‏ریاضی مبنی بر اینکه اگر حاصل جمع دو کمیت صفر شود، یکی از آن دو مثبت و دیگری منفی ‏است، استفاده نمود. طبق قرارداد به میله پلاستیکی را بار منفی و میله شیشه‌ای را ‏بار مثبت نسبت داده‌اند.
‏بیان ساده ای از قانون بقای بار
‏وقتی که ‏یک میله پلاستیکی را با خز مالش می‌دهیم، میله بار منفی و خز بار مثبت پیدا می‌کند. ‏آزمایش را با دو جسم خنثی شروع می‌کنیم، یعنی مجموع بار آن دو برابر صفر است. بعد ‏از مالش دادن ، یکی بار مثبت و دیگری بار منفی می‌یابد که باز هم بار کل برابر صفر ‏می‌شود. همچنین وقتی میله‌ای بار مثبت بیابد، بار جسم پلاستیکی که میله شیشه‌ای را ‏با آن مالش می‌دهیم منفی می‌شود.
‏هیچ کس نمی تواند یکی از این دو بار را ‏خلق کند، بدون آنکه همزمان دیگری را نیز تولید کرده باشد در یک چنین فرایندی مقدار ‏کل بار تغییر نمی‌کند. این مطلب بیانگر قانون بقای بار الکتریکی است. این قانون ‏همانند قوانین پایستگی جرم و انرژی ، اندازه حرکت خطی ، اندازه حرکت زاویه ای و … ‏در فیزیک یک قانون بنیادی است.
‏قانون بقای بار الکتریکی در اتم
‏همه ‏اجسام دارای ذراتی با بار الکتریکی مثبت و منفی هستند. این ذرات هماناتمهایی هستند ‏که جهان مادی را می‌سازند. ابعاد این اتمها از مرتبه آنگستروم است. چندین میلیون از ‏این اتمها ، در کنار هم ، چیزی در حدود یک نقطه نمایان می‌شوند. هر اتم از لحاظ بار ‏الکتریکی خنثی است، زیرا به تعداد مساوی بار مثبت و منفی دارد. بار مثبت اتم و ‏تقریبا تمامی جرم آن ، در مرکز آن ، یعنی در هسته متمرکز شده است. ابعاد هسته ده ‏هزار برابر کوچکتر از ابعاد کل اتم است. هسته یک خوشه محکم به هم چسبیده متشکل از ‏دو نوع ذره پروتونها و نوترونهاست.
‏تراکم جرم در این ذرات غیر قابل تصور ‏است. یک تفاوت مهم بین پروتونها و نوترونها این است که پروتونها دارای بار الکتریکی ‏مثبت بوده ولی نوترونها از نظر بار الکتریکی خنثی هستند. تعداد پروتونها هسته ، ‏عنصر شیمیایی را که هسته به آن تعلق دارد، مشخص می‌کند، با این حال قسمت اعظم فضای ‏اتم خالی است، در ناحیه اطراف هسته تعدادی ذره با بار الکتریکی منفی به نام الکترون ‏وجود دارد. جرم الکترون کم است، اما بار آن منفی و مقدارش برابر مقدار بار روی ‏پروتون است. از اینرو در یک اتم خنثی تعداد الکترونها در فضای اطراف هسته درست ‏برابر تعداد پروتونها در داخل هسته است. الکترونها توسط نیروی جاذبه الکتریکی در ‏نزدیکی هسته به آن مقید می‌شوند.
‏مبادله بار و قانون بقای بار الکتریکی
‏گاهی یک تماس ساده میان اجسام ممکن است باعث شود که تعدادی الکترون از یک ‏جسم به جسم دیگر منتقل شود. وقتی میله پلاستیکی با خز مالش داده می‌شود، برخی ‏الکترونها از خز به میله پلاستیکی منتقل می‌شوند. ممکن است تعداد الکترونهایی که به ‏میله پلاستیکی منتقل می‌شوند، در حدود
( ۹ ^ ۱۰ ) ‏باشد که ظاهرا زیاد است. ‏تعداد کل الکترونهای موجود در میله پلاستیکی در حدود ۲۴ ^ ۱۰ است.
‏در فلزات ‏بستگی الکترونها به هسته ضعیف است و الکترونها می‌توانند آزادانه در داخل ماده حرکت ‏کنند. چون بار به راحتی در داخل میله فلزی به هم وصل نماییم، هر دو کره خنثی ‏می‌شوند. ماده ای که بار الکتریکی را از خود عبور می‌دهد رسانا نامیده می‌شود. در ‏جامدات ، فقط الکترونها می‌توانند حرکت کنند. اما محلول الکترولیت ، آب شور یا گاز ‏داخل لامپ فلوئورسانس رساناهای بسیار خوبی هستند. زیرا حاملین بار مثبت و منفی هردو ‏تحت تاثیر نیروی الکتریکی می‌توانند آزادانه حرکت کنند. در تمام فرایندهای مبادله ‏بار و انتقالات اخیر قانون بقای بار الکترکی به دقت ملاحظه می‌شود. به عبارتی نحوه ‏مبادله بار به توسط قانون بقای بار صورت می‌گیرد. در واکنشهای شیمیایی این قانون ‏همانند قانون بقای جرم ظاهر می شود و واکنش را از نظر الکتریکی مجاز می داند که در ‏طرفین واکنش مجموع بارهای الکتریکی برابر باشند.
__________________
‏یک قطره ی آب بود و وا دریا شد | یک ‏ذره ی خاک بازمین یکتاشد
‏آمد شدن تو اندر این عالم چیست | آمد مگس پدید و نا ‏پیدا شد
 
khaiyam
View Public Profile
Find More Posts by khaiyam
۰۶-۲۹-۲۰۰۶, ۰۹:۵۱ AM
  #۲
khaiyam
‏آخر فروم باز
 
 
‏تاریخ عضویت: Dec 2004
‏پست ها: ۱,۰۹۲
‏فیوز چیست ؟
‏مقاومت الکتریکی و جریان در مدار
‏جریان الکتریکی در رسانای متصل به مدار بنابر قانون اهم از روی مقاومت ‏رسانا و ولتاژ دو سر آن معین می شود. برای یک ولتاژ معین ، هر چه مقاومت رسانای ‏داده شده بیشتر باشد جریان کمتر است. مثلاً مقاومت لامپ های التهابی معمولی ‏نسبتاًزیاد است ( صدها اهم ). و از این رو جریانی که از آنها می گذرد کم است (چند ‏دهم آمپر) .
‏کوتاه شدگی مدار
‏اگر سیم ها را با اتصال فرعی به لامپ ‏متصل کنیم. مدار فرعی با مقاومت بسیار کم بدست می آید. و جریان خیلی شدید می شود. ‏در این مورد گفته می شود که مدار کوتاه بوجود آمده است. مدار کوتاه بطور عام هر ‏اتصال کم مقاومتی در دو سر منبع جریان الکتریکی است. جریان های شدیدی که در مدار ‏کوتاه ظاهر می شود فوق العاده خطرناک هستند و به علت آنکه سیم ها شدیداً گرم می ‏شوند برای منبع جریان بسیار زیان آورند.
‏محافظت سیم ها از کوتاه شدگی مدار
‏برای محافظت سیم ها از کوتاه شدگی مدار ، فیوز استفاده می شود فیوز ها سیم ‏های نازک مسی اند یا سیم هایی که از فلزات زود گداخت مثل سرب ساخته شده اند. که به ‏طور سری به مدار حامل جریان متصل می شوند. و طوری در نظرگرفته می شوند که اگر جریان ‏از مقدار مشخص شده بیشتر شود ذوب می شود. نمودار طرح وار زیر طرز کار فیوز را شرح ‏می دهد وقتی که سیم ها توسط تکه سیم مسی متصل شوند مدار کوتاه فیوز بطور سریع ذوب ‏شده و مدار قطع می شود.
‏ساختمان فیوز فشنگی با توپی پیچی
‏این فیوز ‏رایجترین نوع از فیوزهاست که به کار برده می شود. منشا اصلاح فیوزی به توپی چینی که ‏در سطح بیرونی فیوز قراردارد، مربوط است، که سیم با نقطه ذوب پایین در آن قراردارد. ‏توپی مانند سرپیچ لامپ در سر پیچ پیچانده می شود و پس در هر کوتاه شدن مدار تعویض ‏می شود.
‏معمولا ، یک فیوز یا دسته فیوزهایی به اتصال های تامین کننده جریان ‏در یک ساختمان یا هر آپارتمانی متصل می شود. گاهی فیوزها را در جعبه مستقلی قرارمی ‏دهند. فیوزپریزی در ساختمان جعبه فیوز وجود دارد که باید با عبور جریان ۳تا ۵a ‏ذوب ‏می شود، فیوز آپارتمان با عبور جریان ۱۵تا ۲۰a ‏ذوب می شود. در حالیکه فیوز یک ‏ساختمان برای جریانهای خیلی شدیدتر چند صد آمپر تنظیم می شود.
‏ساختمان فیوز ‏با توپی پیچی
۱. ‏توپی چینی
۲. ‏سیم با نقطه ذوب پائین
۳. ‏جای فیوز

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x