دانلود مقاله موسیقی ایلیاد و ادیسه هومریونان باستان ۲۰ ص

دانلود مقاله موسیقی ایلیاد و ادیسه هومریونان باستان ۲۰ ص

دانلود مقاله موسیقی ایلیاد و ادیسه هومریونان باستان ۲۰ ص

دانلود-مقاله-موسیقی-ایلیاد-و-ادیسه-هومریونان-باستان-20-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۲۱ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏۱
‏موسیقی‏ ایلیاد و ادیسه هومر‏یونان باستان
‏ یونانیان باستان موسیقی را به اندازه ریاضیات و نجوم، ‏ضروری می‌دانستند.
‏ ‏فیثاغورث‏ ‏ (۵۰۰ ق.م)‏ ‏ نسبتهای‏ ‏ فرکانسی را‏ ‏که ما امروزه‏ ‏در موسیقی‏ ‏، ‏به‏ ‏ آنها
‏فواصل می‌گوییم،کشف کرد‏۰‏ مثلاً دونتی که فرکانسهای آنها براساس ضریب ۲ به
‏۱ ‏هستند‏ ‏، یک اکتاو‏ ‏، ۳ به ۲ یک پنجم‏ ‏، ۴ به ۳ یک چهارم و ۹ به ۸ یک‏ ‏ ماژور را
‏ایجاد ‏می‏ ‏‌کنند‏ ‏. موسیقی‏ ‏دانها ‏ ‏و فلاسفه‏ ‏ یونانی ‏ ‏از یک ساز تک‏ ‏‌سیمی که به‌‏ ‏عنوان
‏مونوکورد‏ ‏۱۷ ‏شناخته می‏ ‏‌شد‏ ‏،‏ ‏ برای تولید‏ ‏ فواصل ‏ ‏گوناگون استفاده ‏ ‏می‌‏ ‏کردند‏۰‏ ‏
‏فلاسفه فیثاغورثی اعتقاد ‏داشتند که این‏ ‏ ضرائب بر حرکات اجرام‏ ‏ سماوی و سایر
‏عناصر مربوط ‏ ‏به کهکشان هم حکم ‏می‏ ‏‌رانند‏ ۰ ‏از این‌رو موسیقی در یونان‏ ‏، جنبه
‏هنری و روشنفکرانه‏ ‏بسیار بالایی پیدا ‏کرد وهم‌‏ ‏طراز با ریاضیات‏ ‏، اخلاق و نجوم
‏مطرح‏ ‏ شد‏ ۰‏ ‏رساله ‏ ‏بطلمیوس ‏ ‏با عنوان ‏ ‏هارمونی‏ ‏، ‏مهم‌‏ ‏ترین‏ ‏مأخذ‏ ‏ در موسیقی
‏باستانی یونان است‏۰‏ ‏تفسیررساله‌های موسیقی یونان باستان‏ ‏، ‏نت‌نگاری ریتمیک را
‏نشان می‏ ‏‌دهد‏ ‏، ولی درمورد بیان و تفسیر گامها‏ ‏، اختلاف نظرهای ‏بی‌‏ ‏شماری در
‏این آرا وجود دارد‏ ۰‏یونانیها‏ ‏ ازنظامی آهنگین که احتمالاً به مقیاسهای ‏امروزی‏ ‏ ما
‏شباهت داشتند‏ ‏، استفاده می‌کردند‏۰
‏ ‏نت‏ ‏‌نگاری دقیق موسیقایی به شکل ‏امروزی‏ ‏، در یونان باستان وجود نداشت‏۰
‏ یونانیان ‏ ‏باستان‏ ‏ با استفاده ‏ ‏از الفبای‏ ‏ یونانی‏ ‏، ‏نوعی ‏ ‏خط ‏ ‏فاصله‌های‏ ‏ ملودیک ‏ ‏و
‏۲
‏تقسیمات ریتمیک را ابداع‏ ‏ کرده‏ ‏ بودند‏ ۰‏ ‏درحدود ۱۵ نمونه ‏از نت‏ ‏‌نگاری ‏ ‏یونان
‏باستان‏ ‏، امروزه موجود هست‏۰‏ ‏پژوهشگران‏ ‏سعی‏ ‏ کرده‌اند‏ ‏ با‏ ‏گردآوری ‏تمامی
‏اطلاعات موجود‏ ‏ در منابع ادبی‏ ‏ آن ‏ ‏دوران‏ ‏ درباره‏ ‏ نظامهای ریتمیک ‏ ‏و تونال‏ ‏ و
‏استفاده از آنها درساختمان نخستین سازهای یونانی‏ ‏، اجزای این قطعات موسیقی را
‏تشخیص ‏بدهند‏ ‏۰‏در نتیجه‏ ‏، حدسهای ثاقبی‏ ‏ درباره‏ ‏ نغمات موسیقی یونان باستان‏ ‏،
‏توسط ‏ ‏آنها‏ ‏ مطرح ‏شده‌اند‏۰ ‏ ‏بسیاری از ‏ ‏پژوهشگران‏ ‏معتقد‏ ‏ند که ‏ ‏موسیقی‏ ‏ یونان
‏باستان مونوفونیک ‏ ‏(فقط ‏ملودی) ‏ ‏یا‏ ‏ ‏هتروفونیک۱۸ (‏ ‏نواختن‏ ‏ گونه‌های مختلف‏ ‏ یک
‏ملودی همسان توسط سازهای‏ ‏گوناگون ‏به‌طور هم‌زمان) بوده است‏۰
‏ ‏بسیاری ازمنابع ادبی‏ ‏، نقش بسیارمهم موسیقی را درفرهنگ یونان وتأثیرآن بر
‏رفتار بشری نشان می‌دهند‏۰‏ ‏برخلاف موسیقی مدرن‏ ‏، موسیقی ‏باستان یونان جزئی
‏منسجم از سایرشکلهای هنری‏ ‏، مخصوصاً رقص‏ ‏، نمایش وشعر بود‏۰‏ برای ‏مثال،
‏ایلیاد و ادیسه هومر اشعاری‏ ‏مطوّل هستند که قرار بوده است به‌عنوان اشعار ‏بزمی
‏و همراه با ‏ ‏سازهایی زهی چون‏ ‏چنگ نواخته شوند‏ ۰‏شاید به‏ ‏خاطر درهم‌ آمیختگی
‏موسیقی‏ ‏ با ‏ ‏سایر هنرها‏ ‏ و نیز جنبه‌های مختلف ‏ ‏زندگی ‏ ‏یونانیان ‏ ‏بود‏ ‏که ‏ ‏فلاسفه
‏یونان، آن ‏را دارای قدرتهای‏ ‏روان‌شناختی وحتی ماوراءالطبیعه‌ای می‌دانستند‏۰
‏ ‏نظریه ‏انسان‌شناسی در‏ ‏یونان‏ ‏،‏ ‏مبتنی برتأثیرشگفت‌آورموسیقی بررفتارانسانها
‏بود‏ ‏۰‏برای ‏مثال‏ ‏، سبک‏ ‏ دوریان‏ ‏۱۹‏ ‏، انسانها ‏ ‏را منطقی‏ ‏ و متفکر و موسیقی ‏ ‏سبک
‏فریژیان،۲۰ او را ‏احساساتی و جنگ‌طلب می‌سازد‏۰‏

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x