دانلود مقاله مهندسی معکوس ۱۹ ص

دانلود مقاله مهندسی معکوس ۱۹ ص

دانلود مقاله مهندسی معکوس ۱۹ ص

دانلود-مقاله-مهندسی-معکوس-19-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۱۹ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

۱۸
‏فهرست مطالب: شماره صفحه
‏مهندسی معکوس در نرم افزار‏(reverse engineering soft ware‏ ) ……………………..‏………………………………………. ۱
۱
‏عناصر مدل ایجاد شده در طول مهندسی معکوس ……………………………………………………………………………………. ۱
‏آیا شما مهندسی معکوس را نادیده می گیرید؟ ………………‏……………………………………………………………………….. ۱
‏نرم افزار های سطح پایین …………………………………………………………………………………………………………………… ۲
‏زبان assembly‏ …………………………………………………………………………………………………………………………………‏.‏ ۲
Machine code,compiler‏ …………………………………………………………………………………………………………………..‏.‏ ۲
Byte code,virtual machine‏ ……………………………………………………………………………………………………………….‏.‏ ‏ ۲‏
‏شروع عملیات مهندسی معکوس ……………………………………………………………………………………………………….. ۳
‏ابزار های system monitoring‏ ……………………………………………………………….‏…………………………………………. ۳
‏ابزار های code level‏
‏ ‏_Disassembler‏ ……………………………………………………………….‏…………………………‏ ‏ ‏ ۳
‏ _ debugger ‏ ……………………‏…………………………………………………‏……………………… ‏ ۳
‏ویژگی های مهم debugger‏ ها
‏ _ disassembler‏ قدرتمند ……………………………………………………………………………….. ۳
‏ _ ‏ breakpoint‏ های سخت افزاری و نرم افزاری ………………………………………………….. ۴
‏ _ دیدن register‏ ها و حافظه …………………………………………………………………………… ۴
‏ _ اطلاعات process‏ .‏…………………………………………………………………………………….. ۴
‏انواع debugger‏
‏ _ user mode debugger‏ ………………………………………………………………………………. ۴
‏مهندسی معکوس چیست؟ …………………………………………………………………………….. ۵
‏تعریف دیگر از مهندسی معکوس ………………………………………………………………………. ۶
‏کایزن ……………..‏………………………………………………………………………………………….. ۶
‏مهندسی نوآوری …………………………………………………………………………………………. ۷
‏چرا مهندسی مجدد یک منشور انقلابی است؟ ……………………………………………………. ۹
‏علل عدم موفقیت مهندسی مجدد …………………………………………………………………… ۹
‏ضرورت مهندسی مجدد ………………….‏…………………………………………………………….. ۱۰
‏تهیه ساختار سیستمهای پیچیده نرم افزاری با استفاده از مهندسی مهکوس …………….. ۱۳
‏مهندسی معکوس …………………………………………………………..‏…………………………… ۱۳
‏بدست آوردن قوانین موجوددر کد برنامه ……………………………………………………………. ۱۴
‏مدل هیبرید ……………………………………………………………………………‏…………………… ۱۵
‏ابزلرهای مهندسی معکوس ………………………………………………………………………….. ۱۶
‏ایجاد کنند قوانین سی و سازنده پایگاه قوانین …………………………………………………..‏. ۱۶
Grok‏ ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۶
Isadjust,islayout‏ ……………………………………………………………………………………. ۱۶
‏مهندس‏ی معکوس‏ در نرم افزار‏ ( Reverse Engineering soft ware‏)‏:‏ 

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x