دانلود مقاله مقدمه ای برروانشناسی ورزش ۲۷ ص

دانلود مقاله مقدمه ای برروانشناسی ورزش ۲۷ ص

دانلود مقاله مقدمه ای برروانشناسی ورزش ۲۷ ص

دانلود-مقاله-مقدمه-ای-برروانشناسی-ورزش-27-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۲۵ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏فهرست مطالب
‏عنوان ‏ ‏ صفحه
‏مقدمه ای بر روانش‏ن‏ا‏س‏ی ۲
‏مهارتهای مربوط به توجه و نقش آن در یادگیری حرکتی ۳
‏تعریف توجه ۶
‏گزینش هدف توجه ۷
‏پاسخ سو گیری ۸
‏علائق ورزشکارن ۹
‏طرحواره ذهنی ۱۰
‏غربالگری‏ محرکات نامربوط‏ ‏۱۱
‏ابعاد توجه ۱۲
‏میزان توجه سازی ۱۳
‏سبک توجه ۱۴
‏توجه گشا‏د ‏درونی ۱۴
‏توجه گشا‏د‏ بیرونی ۱۵
‏توجه تنگ بیرونی ۱۵
‏توجه تنگ درونی ۱۵
‏زمان تعویض توجه ۱۶
‏استرس ۱۶
‏جنبه تشدید توجه ۲۱
‏تمرکز ۲۱
‏هوشیاری ۲۴
‏مقدمه ای بر‏ ‏روانشناسی ورزش
‏این فلسفه که عقل سالم دربدن سالم است ، به تمدن یونان وچین باستان بازمی گردد.
‏به هر حال ، فقط درسالهای اخیر است که دیسیپلینی ، که بنام روانشناسی ورزشی مشهود می با شد ، به عنوان جز مهمی ازعلوم ورزشی ، شناخته شده است . ‏روانشناسی ورزشی ‏دردودهۀ اخیر به شکل معناداری رشد وتوسعه یافته است . توجه وعلاقه به این رشته تدریجاً روبه افزایش است وگسترۀ دانش وابسته ‏به این حوزه آنقدررشد کرده است که به شاخه های متعددی نیزتقسیم شده است . به مفهوم وسیع کلمه روانشناسی ورزشی کلاً دربرگیرنده جنبه های روانشناختی ، ورزشهای رقابتی ، تمرین ، آمادگی جسمانی ، استراحت وپیشرفت مهارتهای حدکتی می باشد .
‏توسعۀ تاریخی روانشناسی ورزشی ‏
‏درسال ۱۸۹۵ ، جور‏ج فیتز آزمایشی برزمان عکس العمل که یکی ازقدیمیترین تحقیقاتی است که توسط آن مراحل روانشناسی واجرای حرکات ورزشی را می آموزند ، انجام داد . درهمان زمان نورمن تریپلت رابطۀ بین حضوررقیبان ونحوۀ اجرای حرکات درمسابقۀ دو چرخه سواری رامورد مطالعه قرارداد وکشف کرد که دفعات رکاب زدن درزمان حضوررقیبان تندتر اززمانی است که رقیبان حضور ندارندوفرد تنهاست . بنابراین اوحوزۀ تحقیقات ‏«‏ تاثیر حریفان درورزش ‏»‏ را که امروزه هنوزهم فعالیت دارد بنیان نهاد . چرا بعضی ازورزشکاران درزمان اجرای حرکات درحضور جمعیت وتحت فشار بهتر عمل می کنند . درحالیکه بعضی دیگر تحت چنین شرایطی دچار افت عملکرد وشکست می شوند ؟ برای پاسخ دادن به چنین سؤالا

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x