دانلود مقاله مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر ۷۰ ص

دانلود مقاله مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر ۷۰ ص

دانلود مقاله مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر ۷۰ ص

دانلود-مقاله-مقایسه-استرس-دانشجویان-بومی-و-غیر-بومی-دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-ابهر-70-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۷۰ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

۱
‏چکیده:
‏هدف اصلی این مطالعه مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است. جامعه پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر تشکیل می دادند. تعداد افراد مورد مطالهه در این تحقیق۶۰ نفر که به طور تصادفی انتخاب شده اند.
‏با اجرای پرسشنامه ای که حاوی ۲۳ سوال است میزان استرس آزمودنیها سنجیده شد. مسئله مورد پژوهش عبارت بود از اینکه آیا بین میزان استرس دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر تفاوت معنی داری وجود دارد؟
‏برای تجزیه و تحلیل داده از آزمونt‏ مستقل برای گروهها استفاده شد. نتایج نشان دا که تفاوت دو گروه در میزان استرس معنی دار بود.
‏تعریف عملیاتی مفاهیم و اصطلاحات:
‏در پژوهش حاضر میزان استرس آن چیزی است که آزمون استرس در دانشجویان بومی و غیر بومی انجام می شود.
‏مقدمه :
۱
‏چکیده:
‏هدف اصلی این مطالعه مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است. جامعه پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر تشکیل می دادند. تعداد افراد مورد مطالهه در این تحقیق۶۰ نفر که به طور تصادفی انتخاب شده اند.
‏با اجرای پرسشنامه ای که حاوی ۲۳ سوال است میزان استرس آزمودنیها سنجیده شد. مسئله مورد پژوهش عبارت بود از اینکه آیا بین میزان استرس دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر تفاوت معنی داری وجود دارد؟
‏برای تجزیه و تحلیل داده از آزمونt‏ مستقل برای گروهها استفاده شد. نتایج نشان دا که تفاوت دو گروه در میزان استرس معنی دار بود.
‏تعریف عملیاتی مفاهیم و اصطلاحات:
‏در پژوهش حاضر میزان استرس آن چیزی است که آزمون استرس در دانشجویان بومی و غیر بومی انجام می شود.
‏مقدمه :

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x