دانلود مقاله مفاهیم اساسی تصمیم گیری ۳۵ ص

دانلود مقاله مفاهیم اساسی تصمیم گیری ۳۵ ص

دانلود مقاله مفاهیم اساسی تصمیم گیری ۳۵ ص

دانلود-مقاله-مفاهیم-اساسی-تصمیم-گیری-35-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۳۶ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏۳۵
‏فهرست ‏مطالب
‏عنوان ‏ صفحه
‏مقدمه ‏۱
‏مفاهیم اساسی تصمیم گیری ‏۲
‏عناصر تصمیم ‏۵
‏اصول چهارگانه تصمیم گیری هوشمند و ‏خلا‏ق ‏۶
‏ارزیابی شخصی ‏۱۳
‏ارزیابی پاسخ ها ‏۱۷
‏منشاء‏ عدم اطمینانها ‏۱۷
‏قاعده تصمیم بیز ‏۱۹
‏چاره یابی در وضعیت های غامض ‏۲۱
‏راهکارهای عملی برای تصمیم گیری ‏۲۹
‏استفاده از شیوه ماکپم در انتخاب‏‌‏های هوشمندانه ۳۲
‏منابع ‏ ‏۳۵
‏۱
‏مقدمه
‏شناخت قرائن و نشانه های تحول در زندگی ، شرایط اولیه پذیرش اصول چند سویه روشهای تصمیم گیری و برنامه ریزی هوشمند و خلاق است . توان ب‏هره‏‌‏گیری ‏از پیام ، ادراک وکشف جوهره تجربیات موفق و ناموفق زندگی است که در طول زندگی‏،‏ مسیرهای درست و نادرست رسیدن به هدفهای فردی و سازمانی را تعیین ‏می‏‌‏کنند . الهام گیری از این شناخت و مکاشفه ، چشم اندازهای آ‏یند‏ه را شفاف و به روشنی ترسیم می‏‌‏کند.‏(‏ح‏میدی زاده ، ‏۱۳۸۱‏،‏ ص ‏۱)
‏تصمیم گیری ، جوهره مدیریت است و مدیر‏ کس‏ی است که ‏هر لحظه ‏باید تصمیم بگیرد . تما‏می‏‌‏تلاشهای مدیران ، در یک نقطه به بار نشسته و نتایج عینی خود را بروز ‏می‏‌‏دهد و آن نقطه گزینشی است که از بین ‏گزینه های مختلف صورت گرفته و به‏‌‏عنوان تصمیم مدیر تعی‏ّ‏ن ‏می‏‌‏یابد . علت ‏خوب یا بد شدن کارها یا موفقیت و شکست در دستیابی به اهداف تا حد زیادی در گر‏و ‏همین لحظه و تصمی‏می‏‌‏است که گرفته‏‌‏می‏‌‏شود.‏(باقریان ، ‏۱۳۸۰ ، ص ‏۵۹)

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x