https://pinup-oyun.com/https://pin-up-bets.kz/1winpin-up kzhttps://rupinup.com/

دانلود مقاله مطالعه تطبیقی نظام تحقیق و توسعه در بیمارستانهای کشورهای منتخب ۴۱ ص

دانلود مقاله مطالعه تطبیقی نظام تحقیق و توسعه در بیمارستانهای کشورهای منتخب ۴۱ ص

دانلود مقاله مطالعه تطبیقی نظام تحقیق و توسعه در بیمارستانهای کشورهای منتخب ۴۱ ص

دانلود-مقاله-مطالعه-تطبیقی-نظام-تحقیق-و-توسعه-در-بیمارستانهای-کشورهای-منتخب-41-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۴۲ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏عنوان مقاله
‏مطالعه تطبیقی نظام تحقیق و توسعه در بیمارستان‏‌‏های کشورهای منتخب

‏چکیده
‏تحقیق و توسعه مهمترین واحد تفکر در هر نظامی، به ویژه در نظام سلامت یک جامعه، که با مهمترین عنصر وجودی انسان‏‌‏ها یعنی جان آنها سروکار دارد، محسوب می‏‌‏شود. امروزه نظام تحقیق و توسعه در قلب فعالیت‏‌‏های علمی جای دارد، به طوری که کشورهای صنعتی سهم قابل توجهی از درآمد و نیروی کار خود را به فعالیت‏‌‏های تحقیق پایه و کاربردی و توسعه فن‏‌‏آوری اختصاص می‏‌‏دهند. این درحالی است که در حال حاضر در بخش بهداشت ودرمان فعالیت‏‌‏های پراکنده و غیرمنسجمی ‏ در زمینه تحقیق و توسعه ‏صورت می گیرد ‏ که با نیازهای واقعی این گونه فعالیت‏‌‏ها در مراکز تخصصی و پراهمیتی نظیر بیمارستان که ضامن سلامت و رفاه اجتماعی کشور است سازگاری ندارد.
‏در این بررسی تطبیقی- توصیفی ضمن مطالعه مبانی نظری، سوابق موجود و ادبیات مرتبط، وضعیت نظام تحقیق و توسعه در بیمارستان‏‌‏های چند کشور شامل آمریکا (نمونه نظام بهداشت و درمان خصوصی)، انگلیس (نمونه نظام بهداشت و درمان ملی)، هندوستان (نمونه نظام بهداشت و درمان مختلط)، و نیز ایران با کمک نظریه سیستم‏‌‏ها و با ابزارهای گردآوری داده‏‌‏ها شامل بررسی پایگاه‏‌‏های اینترنتی بیمارستان‏‌‏ها، پرسشنامه و مصاحبه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و با بهره‏‌‏گیری از روش کارت امتیازی متوازن (BSC)‏ . Balanced Scorecard
‏ مقایسه ‏‌‏شد. متغیرهای اصلی در مطالعه تطبیقی عبارت بودند از: دروندادها، منابع، ساختار سازمانی، فرایندها، ارتباطات، عملکرد، و بروندادها. سپس با استفاده از یافته‏‌‏های حاصل از مطالعات کتابخانه‏‌‏ای و مطالعه میدانی، الگویی با استفاده از مفاهیم مطرح شده در روش تحلیل و طراحی ساخت‏‌‏یافته سیستم‏‌‏ها (SSADM) ‏ . Structured System Analysis and Design Method
‏ طراحی شد و با کمک تکنیک دلفی مورد آزمون قرار گرفت و نهایی گردید.
‏براساس یافته‏‌‏های پژوهش، وجود یک نظام منسجم با عنوان نظام تحقیق و توسعه بیمارستانی در بیمارستان‏‌‏های کشور ضرورت داردکه ابعاد و کارکرد این نظام براساس نوع، اندازه و

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x