دانلود مقاله مشروطه خاوهی ۳۳ ص

دانلود مقاله مشروطه خاوهی ۳۳ ص

دانلود مقاله مشروطه خاوهی ۳۳ ص

دانلود-مقاله-مشروطه-خاوهی-33-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۳۳ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏۲
‏اشاره
‏این مقاله، منعکس کننده دیدگاهى خاص درباره نهضت مشروطیت ایران است. از ‏نظر نویسنده، ‏مشروطه ‏از اساس، نهضتى با مبانى غربى و غیر بومى بوده که مانند زلزله اى ویران گر، بنیان ‏هاى سیاسى، فرهنگى و اجتماعى ایرانِ آن عصر را هدف قرار داد. در نتیجه به هیچ وجه ‏نمى توان نگاه مثبتى بدان نهضت و نظام داشت. از آن جا که این دیدگاه در جامعه علمى ‏کشور نیز طرفدارانى دارد، مناسب دیده شد که در این مجموعه مقالات، به محققان و ‏علاقه مندان مباحث ‏مشروطه ‏و تاریخ معاصر ‏ایران عرضه شود; هر چند این حق را براى خود محفوظ مى دانیم که در پاورقى، به برخى ‏نقاط محل تأمل این دیدگاه اشاره کنیم. ‏آموزه
‏مقدمه
‏در این مقاله پرسش اساسى آن است که آیا مى توان مشروطیت را تهى از رکن اساسى اش، ‏یعنى قانون بررسى نمود و تأیید و یا تکذیبش کرد؟ آیا خردورزانه است با برداشت هاى ‏خودمحورانه و بى پایه، تمثال مقدسى از ‏مشروطه ‏رسم کرد؟ پاسخ منفى ‏این پرسش ها، علت ناهماهنگى، تعارض و تضاد «قانون محورى» ‏مشروطه ‏را با «شریعت» ‏متجلى مى کند. «آزادى» و «برابرى» نیز، ارکان دیگر مشروطیت هستند که بدون تأمل هاى ‏علمى و غورهاى سیاسى با عملکرد خود گویاى بسیارى ناگفته ها مى باشند.
‏این محورها، همراه با اندیشه بنیادین ‏مشروطه ‏و اندیشه گران، ‏مروّجان و مجریان حاکمیّت ‏مشروطه ‏سبب شد تا آن چه ‏درباره ‏مشروطه ‏از ‏این قلم به نگارش درمى آید، به نحوى «شریعت بر دار» را بنماید; از این رو نگارنده ‏بر آن شد تا نوشته حاضر را نیز «شریعت بر دار» نام گذارد; هر چند مباحثى درباره ‏تحلیل مفهومى ‏مشروطه ‏است.
‏مشروطیت چیست؟
‏مشروطیت شاید نخستین واژه بیگانه با بار سیاسى خاص باشد که با ورود خود به ‏ایران، مسیرى هدفمند را ترسیم و هموار کرد. «‏مشروطه» ‏واژه اى جذاب و ‏محبوب! در تاریخ ایران است که خون هاى بسیارى را طلبید و پیامدهاى هولناکى از خود ‏به جاى گذارد! ‏مشروطه ‏واقعیتى است که ‏فداکارى مسلمانان ایران زمین را در پى داشت و شهیدانى نیز به یغما برد؟! «مشروطیت» ‏طریقى گشود تا مکرر واژگان وارداتى با محتواى غرضمند بر این ملت یورش برند; اما هر ‏بار چون گذشته، محبوب واقع شوند، جذاب گردند، پرطرفدار باشند و عصر و نسلى را زیر ‏سلطه دوست داشتنى خود قرار دهند!!
‏آیا تفکر پوپولیستى دلیل رویکرد مشتاقانه جامعه به واژگانى مى شود که با قالب و ‏محتوایى ویژه، مقصود نهفته اى را دنبال مى کنند؟ اگر چنین است، عرض اندام تمام عیار ‏راهبران و خواص در این میدان چگونه ارزیابى مى شود؟ آیا دل سوزان جامعه با آگاهى از ‏هدفمندى این واژه ها، پیش قراول توده ها مى گردند؟ آیا مى توان تمام پیش گامان را
‏۲
‏به عدم امانتدارى از حسن نیت و خلوص فداکارانه مردم متهم کرد، که در خیزش هاى سیاسى ‏مورد سوء استفاده قرار مى گیرند؟
‏هر یک از گمانه هاى مطرح شده در پرسش ها، مى تواند دست مایه یک تحلیل در نگارش ‏مقاله و یا کتاب باشد; اما انتخاب گزینه نزدیک به واقعیت که همه جانبه نگرى را در ‏عین تعمق مد نظر قرار داده باشد، خردمندانه تر خواهد بود.
‏نگاه واقع بین، «مشروطیت» را نقطه آغاز زمان و مسیرى مى نگرد که ساختار فرهنگى و ‏اجتماعى ایران اسلامى را دگرگون کرد تا «سیاست» خاصى را حاکمیّت بخشد. بنابراین «‏مشروطه» ‏تنها ایجاد ‏یک رژیم پارلمانتیسم قانونمند نبود؟ به تحدید استبداد صرف محدود نمى شد؟ حکومت مردم ‏را پى نمى گرفت؟ و… آرى; اما وراى این ظواهر که گذار تاریخ باطن آن را بیش از ‏شعارهایش نمایاند، «‏مشروطه» ‏بنیادى فرهنگى ـ ‏سیاسى بود که استیلاى اجانب را در سراى اسلامى حاکمیّت بخشید. ‏مشروطه ‏خواهى در عثمانى، ‏فروپاشى خلافت را در برداشت که با «اصلاح طلبى» آغاز شده بود، و از آن امپراطورى ‏عظیم و به هر حال اسلامى، ترکیه لائیک آتاتورکى را بر جاى گذارد.
‏أ) مشروطیت در ایران اسلامى
‏تبریز ‏نام ‏مشروطه ‏را نشنیده و تا آن ‏روز نام ‏مشروطه ‏در ‏میان نبود. سخن از آزادى خواهى و عدالت طلبى مى رفت; لیکن شبانه کنسول انگلیس که از ‏پیش آمدهاى تهران نیک آگاه مى بود، چگونگى را بازگفت و نام ‏مشروطه ‏از آن جا به میان ‏آمد.۲
«‏کسروى» زمان انجام این مهم را پس از صدور فرمان ‏مشروطه ‏مى داند، که به علت ‏آن که آگاهى هاى درستى از تهران نرسیده بود، مردم ‏تبریز ‏از وقوع آن مطلع ‏نبودند. این اعتراف دستاورد بزرگ ‏مشروطه ‏را حداقل در شهر ‏تبریز، برون آمده از کنسول گرى انگلیس مى خواند; تبریز، دومین شهر پرجوش و خروش ‏ایران در ‏مشروطه ‏خواهى!!
‏در چنین سندى میزان آگاهى مردم از مشروطه، حتى پس از صدور فرمان آن در تهران ‏روشن مى شود; اما چگونه این بنیاد و واژه ناآشنا و نوظهور شورى زایدالوصف پدید مى ‏آورد و تا آخرین هدف ها را در مى نوردد؟ پرسشى است که پاسخ آن در کندوکاوهایى در ‏خصوص «اندیشه»، «اندیش گران»، «ابزار» و «کارکردهاى» ‏مشروطه ‏قابل حصول است.
‏گذار از یک سده پس از حاکمیّت مشروطه، پیش قراولان تئورى پرداز ‏مشروطه ‏را طلایه داران ‏اندیشه غربزدگى معرفى کرده است. از همین زاویه مى توان نگاه جامع تر و گسترده ترى ‏داشت تا باطن «‏مشروطه» ‏اگر نه آن چنان که ‏واقعیت آن بود، بلکه بدان گونه که در ایران اسلامى ظهور کرد و رشد یافت، بررسى ‏شود.

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x